spot_img

Chinh Phục Vòng Quay Miễn Phí – Chỉ Có Tại 188BET!

5/5 - (39 bình chọn)

Tích lũy tiền cược tại Trò Chơi Hợp Lệ bất kỳ để có cơ hội nhận đến 30 Vòng Quay Miễn Phí mỗi tuần!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 28/02/2023 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 30/05/2023 10:59 PM (GMT+7);
 2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
 3. Thành Viên sẽ hợp lệ để tham gia vào Giải Đấu khi đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Ltr tất cả Bàn Chơi và Bài Tố trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;

  Trò Chơi Đ Xut

  Ngọc Lục Bảo Phương Đông Megaways™

  Phượng Hoàng Lửa

  Thần Đèn

  Hoa Đào May Mắn

  Hổ Răng Kiếm

  Nhóc Goldilocks Và Những Chú Gấu

  Sói Xấu Xa

 4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Vòng Quay Miễn Phí dựa trên Cược Hợp Lệ tích lũy được trong một Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

  Yêu Cu

  Cưc Hp L (VND)

  Vòng Quay Min Phí
  Ti Trò Chơi
  Ng
  c Lc Bo Phương Đông Megaways

  Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi.

  11,750,000 VND – 23,499,999 VND

  10

  23,500,000 VND – 46,899,999 VND

  20

  46,900,000 VND +

  30

  Yêu Cu

  Cưc Hp L (USD)

  Vòng Quay Min Phí
  Ti Trò Chơi
  Ng
  c Lc Bo Phương Đông Megaways

  Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi.

  500 USD – 999 USD

  10

  1,000 USD – 1,999 USD

  20

  2,000 USD +

  30

 5. Thành Viên thắng Vòng Quay Miễn Phí sẽ được công bố như bảng dưới:

  Công B Thành Viên Thng Cuc

  Tuần 1 – 10/03/2023

  Tuần 2 – 17/03/2023

  Tuần 3 – 24/03/2023

  Tuần 4 – 31/03/2023

  Tuần 5 – 07/04/2023

  Tuần 6 – 14/04/2023

  Tuần 7 – 21/04/2023

  Tuần 8 – 28/04/2023

  Tuần 9 – 05/05/2023

  Tuần 10 – 12/05/2023

  Tuần 11 – 19/05/2023

  Tuần 12 – 26/05/2023

  Tuần 13 – 02/06/2023

 6. Khuyến Mãi đc quyn dành cho thành viên 188BET;
 7. Tin thng được t Vòng Quay Min Phí không có điu kin rút tin;
 8. Điu Khon và Điu Kin Hoàn Chnh được áp dng.

  1. Quickspin Race to Free Spins! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 28/02/2023 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 30/05/2023 06:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm mười ba (13) tuần khuyến mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Ba lúc 11:00 PM (GMT+7) đến 11:59 PM (GMT+7) Thứ Ba tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tun Khuyến Mãi

Thi Gian Bt Đu và Kết Thúc Tun Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 PM 28/02/2023 – 10:59 PM 07/03/2023

Tuần 2

11:00 PM 07/03/2023 – 10:59 PM 14/03/2023

Tuần 3

11:00 PM 14/03/2023 – 10:59 PM 21/03/2023

Tuần 4

11:00 PM 21/03/2023 – 10:59 PM 28/03/2023

Tuần 5

11:00 PM 28/03/2023 – 10:59 PM 04/04/2023

Tuần 6

11:00 PM 04/04/2023 – 10:59 PM 11/04/2023

Tuần 7

11:00 PM 11/04/2023 – 10:59 PM 18/04/2023

Tuần 8

11:00 PM 18/04/2023 – 10:59 PM 25/04/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được quy định tại đây (tr tất cả bàn chơi) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),

    Trò Chơi Đ Xut

    Ngọc Lục Bảo Phương Đông Megaways™

    Phượng Hoàng Lửa

    Thần Đèn

    Hoa Đào May Mắn

    Hổ Răng Kiếm

    Nhóc Goldilocks Và Những Chú Gấu

    Sói Xấu Xa

   3. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng hoặc thua là hợp lệ. Cược bằng Vòng Quay Miễn Phí, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vòng quay miễn phí (“Vòng Quay Miễn Phí”) dựa trên Cược Hợp Lệ tích lũy được đặt trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Công B Thành Viên Thng Cuc
Tun 1  10/03/2023
Tun 2  17/03/2023
Tun 3  24/03/2023
Tun 4  31/03/2023
Tun 5  07/04/2023
Tun 6  14/04/2023
Tun 7  21/04/2023
Tun 8  28/04/2023
Tun 9  05/05/2023
Tun 10  12/05/2023
Tun 11  19/05/2023
Tun 12  26/05/2023
Tun 13  02/06/2023

Yêu Cu

Cưc Hp L (VND)

Vòng Quay Min Phí
Ti Trò Chơi
Ng
c Lc Bo Phương Đông Megaways

Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi.

11,750,000 VND – 23,499,999 VND

10

23,500,000 VND – 46,899,999 VND

20

46,900,000 VND +

30

Yêu Cu

Cưc Hp L (USD)

Vòng Quay Min Phí
Ti Trò Chơi
Ng
c Lc Bo Phương Đông Megaways

Tích lũy Cược Hợp Lệ tại Trò Chơi Hợp Lệ trong một Tuần Khuyến Mãi.

500 USD – 999 USD

10

1,000 USD – 1,999 USD

20

2,000 USD +

30

Ví d:
Thành Viên A tích lũy C
ược Hp L tr giá 20,000,000 VND ti Trò Chơi Hp Lệ trong Tun 1.
Thành Viên A nhn được 10 Vòng Quay Min Phí ti trò Ngc Lc Bo Phương Đông Megaways.

Thành Viên B tích lũy Cược Hp L tr giá 100,000,000 VND ti Trò Chơi Hp Lệ trong Tun 1.
Thành Viên B nhn được 30 Vòng Quay Min Phí ti trò Ngc Lc Bo Phương Đông Megaways.

Thành Viên C tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,000,000 VND tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1.
Thành Viên C không nhn được Vòng Quay Min Phí ti trò Ngc Lc Bo Phương Đông Megaways.

 1. Khuyến Mãi đc quyn dành cho thành viên 188BET.
 2. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0).
 3. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất mt (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
 4. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 5. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 gi làm vic sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 6. Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật tại trò chơi Ngc Lc Bo Phương Đông Megaways bởi 188BET.
 7. Vòng Quay Miễn Phí sẽ bị hủy nếu Thành Viên Hợp Lệ không sử dụng trong vòng by (7) ngày kể từ ngày được cập nhật.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu quy đổi hay hủy Vòng Quay Miễn Phí sau khi Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Tiền thắng được từ Vòng Quay Miễn Phí không có điều kiện rút tiền.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles