spot_img

Cuộc Đua Tiền Thưởng Mùa 2 – Chỉ Có Tại 188BET!

5/5 - (39 bình chọn)

VUABET.LINK – 2,000 giải Tiền Thưởng trong tổng thưởng 2,58 tỷ đồng đang chờ Quý Khách. Tham gia ngay các trò Casino Quay Số để có cơ hội thắng thưởng mỗi tuần!  Tham gia ngay!

LINK VÀO 188BET MỚI NHẤT 

LINK VÀO 188BET   LINK 188BET     LINK BET188

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 01/05/2022 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2022 10:59 PM (GMT+7);
  2. Thành Viên sẽ hợp lệ để tham gia vào Bảng Xếp Hạng khi đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật trị tại các trò Casino Quay Số được quy định tại đây (trừ tất cả Bàn Chơi) trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Bảng Xếp Hạng

Yêu Cầu

Thành Viên Thắng Cuộc

Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino Quay Số được quy định tại đây (trừ tất cả Bàn Chơi) trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số tiền cược tích lũy cao nhất sau mỗi Đợt Khuyến Mãi kết thúc

  1. Thành Viên Hợp Lệ có cơ hội thắng Tiền Thưởng dựa trên tổng tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được đặt trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

2,500,000 VND hoặc 110 USD

2

Một (1)

1,750,000 VND hoặc 77 USD

3

Một (1)

1,250,000 VND hoặc 55 USD

4 – 5

Hai (2)

1,000,000 VND hoặc 44 USD

6 – 7

Hai (2)

750,000 VND hoặc 33 USD

8 – 9

Hai (2)

500,000 VND hoặc 22 USD

10 – 11

Hai (2)

250,000 VND hoặc 11 USD

12 – 15

Bốn (4)

187,500 VND hoặc 8.25 USD

16 – 25

Mười (10)

125,000 VND hoặc 5.5 USD

 1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Cuộc Đua Tiền Thưởng Mùa 2 – Chỉ Có Tại 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 01/05/2022 11:00 PM (GMT+7) đến ngày 29/05/2022 10:59 PM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm mười hai (12) đợt khuyến mãi (“Đợt Khuyến Mãi”), như bảng dưới:

Đợt Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Đợt Khuyến Mãi (GMT+7)

Đợt 1

11:00 PM 01/05/2022 – 10:59 PM 03/05/2022

Đợt 2

11:00 PM 03/05/2022 – 10:59 PM 05/05/2022

Đợt 3

11:00 PM 05/05/2022 – 10:59 PM 08/05/2022

Đợt 4

11:00 PM 08/05/2022 – 10:59 PM 10/05/2022

Đợt 5

11:00 PM 10/05/2022 – 10:59 PM 12/05/2022

Đợt 6

11:00 PM 12/05/2022 – 10:59 PM 15/05/2022

Đợt 7

11:00 PM 15/05/2022 – 10:59 PM 17/05/2022

Đợt 8

11:00 PM 17/05/2022 – 10:59 PM 19/05/2022

Đợt 9

11:00 PM 19/05/2022 – 10:59 PM 22/05/2022

Đợt 10

11:00 PM 22/05/2022 – 10:59 PM 24/05/2022

Đợt 11

11:00 PM 24/05/2022 – 10:59 PM 26/05/2022

Đợt 12

11:00 PM 26/05/2022 – 10:59 PM 26/05/2022

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino quay số được qui định tại đây trừ tất cả Bàn Chơi (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  3. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công một (1) Cược Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) dựa trên tổng tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được đặt trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Bảng Xếp Hạng

Yêu Cầu

Thành Viên Thắng Cuộc

Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino Quay Số được quy định tại đây (trừ tất cả Bàn Chơi) trong Đợt Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số tiền cược tích lũy cao nhất sau mỗi Đợt Khuyến Mãi kết thúc

  1. Thành Viên Hợp Lệ thành công tham gia vào Bảng Xếp Hạng như quy định tại điều 5 sẽ có cơ hội thắng tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) dựa trên vị trí của thành viên tại Bảng Xếp Hạng sau mỗi Đợt Khuyến Mãi kết thúc, như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Đợt 1 – 06/05/2022
Đợt 2 – 09/05/2022
Đợt 3 – 11/05/2022
Đợt 4 – 13/05/2022
Đợt 5 – 16/05/2022
Đợt 6 – 18/05/2022
Đợt 7 – 20/05/2022
Đợt 8 – 23/05/2022
Đợt 9 – 25/05/2022
Đợt 10 – 27/05/2022
Đợt 11 – 30/05/2022
Đợt 12 – 01/06/2022

Bảng Xếp Hạng

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

2,500,000 VND hoặc 110 USD

2

Một (1)

1,750,000 VND hoặc 77 USD

3

Một (1)

1,250,000 VND hoặc 55 USD

4 – 5

Hai (2)

1,000,000 VND hoặc 44 USD

6 – 7

Hai (2)

750,000 VND hoặc 33 USD

8 – 9

Hai (2)

500,000 VND hoặc 22 USD

10 – 11

Hai (2)

250,000 VND hoặc 11 USD

12 – 15

Bốn (4)

187,500 VND hoặc 8.25 USD

16 – 25

Mười (10)

125,000 VND hoặc 5.5 USD

Ví dụ:
Thành Viên A có tổng số tiền Cược Hợp Lệ là 10,000,000 VND trong Đợt 1.
Thành Viên A đạt Hạng 1 trên Bảng Xếp Hạng Đợt 1 và thắng được 2,500,000 VND.

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và thắng Tiền Thưởng trong mỗi Đợt Khuyến Mãi khi đáp ứng đủ điều kiện.
 3. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ trên Bảng Xếp Hạng trong mỗi Đợt Khuyến Mãi. Khi Đợt Khuyến Mãi mới bắt đầu, số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được của Đợt Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 4. Tổng 300 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ trong vòng 72 giờ sau khi kết thúc mỗi Đợt Khuyến Mãi.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia Khuyến Mãi vào các đợt tiếp theo.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

 

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles