spot_img

Đón Chờ Bóng Lăn – Săn Ngay Ưu Đãi EURO 2024!

5/5 - (1 bình chọn)

Đặt cược tại các trò Casino Quay số từ nhà phát hành Pocket Games Soft để nhận Vé và có cơ hội nhận tiền thưởng lên đến 17,730,000 VND mỗi tuần!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 27/05/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 22/07/2024 10:59 (GMT+7);
 2. Thành Viên Hợp Lệ phải đặt cược tối thiểu 12,600 VND hoặc 0.6 USD tại mỗi vòng quay của Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  Trò Chơi Đề Xuất
  Tiền Đạo Tối Thượng
  Đội Bóng Thiếu Lâm
 3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) Vé tham gia vào Rút Thăm trên mỗi cược đặt tối thiểu 12,600 VND hoặc 0.6 USD tại mỗi vòng quay của Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
 4. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
 5. Số Vé ở mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi là không giới hạn;
 6. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
  Giai Đoạn Khuyến Mãi Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Khởi Động 1 05/06/2024
  Khởi Động 2 12/06/2024
  Tăng Tốc 02/07/2024
  Bứt Phá 1 09/07/2024
  Bứt Phá 2 16/07/2024
  Về Đích 24/07/2024
 7. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Đón Chờ Bóng Lăn – Săn Ngay Ưu Đãi EURO 2024! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 27/05/2024 11:00 (GMT+7) đến ngày 22/07/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm sáu (6) giai đoạn khuyến mãi, với thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng dưới (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”):
  Giai Đoạn Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)
  Khởi Động 1 11:00 27/05/2024 – 10:59 03/06/2024
  Khởi Động 2 11:00 03/06/2024 – 10:59 10/06/2024
  Tăng Tốc 11:00 10/06/2024 – 10:59 28/06/2024
  Bứt Phá 1 11:00 28/06/2024 – 10:59 05/07/2024
  Bứt Phá 2 11:00 05/07/2024 – 10:59 12/07/2024
  Về Đích 11:00 12/07/2024 – 10:59 22/07/2024
 3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 12,600 VND hoặc 0.6 USD tại mỗi vòng quay tại các trò Casino Quay Số từ nhà phát hành Pocket Games Soft (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   Trò Chơi Đề Xuất
   Tiền Đạo Tối Thượng
   Đội Bóng Thiếu Lâm
  3. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng, thua hoặc hòa là hợp lệ. Cược bằng Vòng Quay Miễn Phí, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
 4. Dựa vào tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi và nhận được vé tham gia vào rút thăm (“Vé”) dựa trên số tiền cược tối thiểu 12,600 VND hoặc 0.6 USD tại mỗi vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

  Ví dụ:

 5. Thành Viên A đặt cược 126,000 VND Cược Hợp Lệ tại “Tiền Đạo Tối Thượng” với cược tại mỗi vòng quay là 12,600 VND vào ngày trong Giai Đoạn Khởi Động 2.
  Thành Viên A nhận được 10 Vé Rút Thăm cho Giai Đoạn Khởi Động 2.

  Thành Viên B đặt cược 100,000 VND Cược Hợp Lệ tại “Tiền Đạo Tối Thượng” với cược tại mỗi vòng quay là 10,000 VND vào ngày trong Giai Đoạn Khởi Động 2.
  Thành Viên B không nhận được Vé Rút Thăm nào cho Giai Đoạn Khởi Động 2.

 6. Thành Viên Hợp Lệ thành công nhận được một (1) Vé trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào đợt rút thăm (“Rút Thăm”) tương ứng, với tổng 806 Thành Viên Hợp Lệ sẽ có cơ hội trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Giai Đoạn Khởi Động 1 – 05/06/2024

  Giai Đoạn Khởi Động 2 – 12/06/2024

  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
  Một (1) 8,860,000 VND hoặc 350 USD
  Hai (2) 3,800,000 VND hoặc 150 USD
  Hai (2) 1,260,000 VND hoặc 50 USD
  Năm (5) 760,000 VND hoặc 30 USD
   20 506,000 VND hoặc 20 USD
   30 380,000 VND hoặc 15 USD
  50 126,000 VND hoặc 5 USD
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Giai Đoạn Tăng Tốc – 02/07/2024
  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
  Một (1)  11,400,000 VND hoặc 450 USD
  Hai (2) 5,060,000 VND hoặc 200 USD
  Hai (2) 3,800,000 VND hoặc 150 USD
  Năm (5) 2,530,000 VND hoặc 100 USD
  20 1,260,000 VND hoặc 50 USD
  30 506,000 VND hoặc 20 USD
  40  253,000 VND hoặc 10 USD
  70  126,000 VND hoặc 5 USD
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Giai Đoạn Bứt Phá 1 –09/07/2024

  Giai Đoạn Bứt Phá 2 – 16/07/2024

  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
  Một (1) 12,660,000 VND hoặc 500 USD
  Hai (2) 6,330,000 VND hoặc 250 USD
  Ba (3) 3,800,000 VND hoặc 150 USD
  10 1,770,000 VND hoặc 70 USD
   30 760,000 VND hoặc 30 USD
   40 380,000 VND hoặc 15 USD
  50 250,000 VND hoặc 10 USD
  70 126,000 VND hoặc 5 USD
  Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  Giai Đoạn Về Đích – 24/07/2024
  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Tiền Thưởng
  Một (1) 17,730,000 VND hoặc 700 USD
  Hai (2) 7,600,000 VND hoặc 300 USD
  Bảy (7) 5,060,000 VND hoặc 200 USD
  10 2,530,000 VND hoặc 100 USD
  30 1,260,000 VND hoặc 50 USD
  40 506,000 VND hoặc 20 USD
  50 253,000 VND hoặc 10 USD
  100 126,000 VND hoặc 5 USD
 7. Thành Viên Hợp Lệ chỉ được tích lũy Vé trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 8. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) giải Tiền Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
 9. Số Vé tích lũy được ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không giới hạn.
 10. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 11. Tổng 804 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi kết thúc mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
 12. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 13. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 14. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ sau khi Tiền Thưởng và Tiền Thưởng Bất Ngờ đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 15. Quyết định về Tiền Thưởng, Tiền Thưởng Bất Ngờ và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 16. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 17. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 18. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 19. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles