spot_img

Đón Tết Năm Hổ – Bùng Nổ Lì Xì Mỗi Ngày – Hơn 2.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! Tại 188Bet

5/5 - (50 bình chọn)

VUABET.LINK –Cơ hội trúng lì xì đầu năm hấp dẫn lên đến 20,899,200 VND mỗi ngày khi gửi tiền và đặt cược tại 188BET! Tham gia ngay!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 31/01/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 16/02/2022 10:59 AM (GMT+7);
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 16 Ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM (GMT+7) ngày tiếp theo;
  3. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
  4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé dựa trên Tiền Gửi Hợp Lệ và Cược Hợp Lệ tích lũy trong Ngày Khuyến Mãi, như minh họa dưới đây:

Yêu Cầu

Thưởng

Tích lũy tối thiểu 1,774,700 VND hoặc 78 USD Tiền Gửi Hợp Lệ và tích lũy 4,926,600 VND hoặc 217 USD Tiền Cược Hợp Lệ tại bất kỳ sản phẩm 188BET trong mỗi Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi

Một (1) Vé

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1) Vé sẽ tham gia vào Rút Thăm Mỗi Ngày và có cơ hội thắng Tiền Thưởng, như bảng dưới:

Rút Thăm Mỗi Ngày

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Điều Kiện Rút Tiền

1

Một (1)

20,899,200 VND hoặc 923 USD

Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất ba (3) lần tại sản phẩm 188BET trước ngày 01/03/2022 11:00 AM (GMT+7)

2 – 3

Hai (2)

10,250,800 VND hoặc 453 USD

4 – 8

Năm (5)

3,151,900 VND hoặc 139 USD

9 – 28

20

2,087,000 VND hoặc 92 USD

29 – 58

30

667,300 VND hoặc 29 USD

59 – 118

60

312,300 VND hoặc 14 USD

119 – 218

100

205,800 VND hoặc 9 USD

219 – 388

170

63,800 VND hoặc 3 USD

  1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất (1) Vé trong mỗi Ngày Khuyến Mãi và tối đa mười sáu (16) Vé trong Thời Gian Khuyến Mãi;
  2. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Đón Tết Năm Hổ – Bùng Nổ Lì Xì Mỗi Ngày – Hơn 2.7 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 31/01/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 16/02/2022 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 16 ngày khuyến mãi, mỗi ngày riêng biệt bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM (GMT+7) ngày tiếp theo (“Ngày Khuyến Mãi”).
  3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Thực hiên tối thiểu một (1) giao dịch gửi tiền thành công với tổng số tiền gửi tích lũy tối thiểu 1,774,700 VND hoặc 78 USD trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Tiền Gửi Hợp Lệ”),
   3. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 4,926,600 VND hoặc 217 USD tại bất kì sản phẩm 188BET (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   4. Chỉ cược đặt tại Sản Phẩm Hợp Lệ trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.
  4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  5. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) vé (“Vé”), như bảng dưới:

Yêu Cầu

Thưởng

Tích lũy tối thiểu 1,774,700 VND hoặc 78 USD Tiền Gửi Hợp Lệ và tích lũy 4,926,600 VND hoặc 217 USD Tiền Cược Hợp Lệ tại bất kỳ sản phẩm 188BET trong mỗi Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi

Một (1) Vé

Ví dụ: Thành Viên A thực hiện một (1) giao dịch Tiền Gửi Hợp Lệ trị giá 2,000,000 VND và tích lũy được 5,000,000 VND trong Ngày Khuyến Mãi 2.
Thành Viên A nhận được một (1) Vé tham gia Rút Thăm trong Ngày Khuyến Mãi 2.

 1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1) Vé, như quy định tại điều 5 trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ tự động tham gia vào rút thăm mỗi ngày (“Rút Thăm Mỗi Ngày”), và có cơ hội thắng tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:

  Rút Thăm Mỗi Ngày

  Hạng

  Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

  Tiền Thưởng

  Điều Kiện Rút Tiền

  1

  Một (1)

  20,899,200 VND hoặc 923 USD

  Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất ba (3) lần tại sản phẩm 188BET trước ngày 01/03/2022 11:00 AM (GMT+7)

  2 – 3

  Hai (2)

  10,250,800 VND hoặc 453 USD

  4 – 8

  Năm (5)

  3,151,900 VND hoặc 139 USD

  9 – 28

  20

  2,087,000 VND hoặc 92 USD

  29 – 58

  30

  667,300 VND hoặc 29 USD

  59 – 118

  60

  312,300 VND hoặc 14 USD

  119 – 218

  100

  205,800 VND hoặc 9 USD

  219 – 388

  170

  63,800 VND hoặc 3 USD

 2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận duy nhất (1) Vé trong mỗi Ngày Khuyến Mãi và tối đa mười sáu (16) Vé trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 3. Thời gian Rút Thăm Mỗi Ngày sẽ diễn ra trong vòng 12 giờ sau khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc và Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ nhận được thông báo tại Hộp Thư tài khoản 188BET.
 4. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất ba (3) lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trước ngày 01/03/2022 11:00 AM (GMT+7).
 5. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 6. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 7. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 8. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles