spot_img

Đường Đua May Mắn tại 188BET!

Rate this post

Thử vận may trên đường đua xếp hạng tại Thể Thao 188BET để thắng về tiền thưởng hấp dẫn trong tổng thưởng trị giá 261,288,000 VND!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Khuyến mãi diễn ra từ ngày 05/10/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/11/2023 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Điểm tích luỹ (“Điểm”) theo bảng dưới đây:
Điều Kiện Điểm
Đặt một (1) Cược Hợp Lệ tối thiểu 500,000 VND
hoặc 20 USD
 tại Thể Thao trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả Thắng.
Một (1) Điểm
 1. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố vào ngày 03/11/2023;
 2. Cược Thể Thao Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất năm (5) lần cho các cược Thể Thao 188BET;
 3. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại nhận được, phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại bất kỳ trò chơi tại Sảnh Đại 188BET;
 4. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Đường Đua May Mắn tại 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 05/10/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/11/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công một (1) cược đơn có số tiền tối thiểu 500,000 VND hoặc 20 USD tại Thể Thao (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) với tỷ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc 0.75 đối với cược Châu Á trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đơn được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua/hoà, cược hủy, cược xâu, trả cược sớm và cược với tỷ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc 0.75 đối với cược Châu Á trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ không hợp lệ.
  3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  4. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được điểm (“Điểm”) dựa theo số tiền Cược Hợp Lệ và tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), như bảng bên dưới:
Điều Kiện Điểm
Đặt một (1) Cược Hợp Lệ tối thiểu 500,000 VND
hoặc 20 USD
 tại Thể Thao trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả Thắng.
Một (1) Điểm

Ví dụ:

Thành viên A đặt ba (3) cược tại Thể Thao như sau:
– Cược 1,000,000 VND cho trận Brighton & Hove Albion vs Liverpool FC và có kết quả Thắng
– Cược 500,000 VND cho trận FC Bayern vs SC Freiburg và có kết quả Thua – Cược không hợp lệ
– Cược 800,000 VND cho trận Lakers vs Warriors có kết quả Thắng
Vậy Thành Viên A sẽ có hai (2) Điểm trong Thời Gian Khuyến Mãi.

Thành Viên B đặt 2 cược tại Thể Thao như sau:
– Cược 300,000 VND cho trận Liverpool FC vs Everton có kết quả Thắng
– Cược 480,000 VND cho trận Timberwolves vs Mavericks có kết quả Thắng
Thành Viên B sẽ KHÔNG nhận được bất kỳ Điểm nào trong Thời Gian Khuyến Mãi.

  1. Tổng 118 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất tại Bảng Xếp Hạng sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng dưới:
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc ngày 03/11/2023
Hạng Tổng Số
Thành Viên Thắng Cuộc
Tiền Thưởng
1 – 3 Ba (3) 8,888,888 VND hoặc 365 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
4 – 8 Năm (5) 6,888,888 VND hoặc 280 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
9 – 16 Tám (8) 5,888,888 VND hoặc 245 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
17 – 26 10 3,888,888 VND hoặc 160 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
27 – 41 15 2,888,888 VND hoặc 120 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
42 – 51 10 1,888,888 VND hoặc 80 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
52 – 63 12 1,088,888 VND hoặc 45 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
64 – 78 15 888,888 VND hoặc 35 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
79 – 98 20 688,888 VND hoặc 28 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
99 – 118 20 588,888 VND hoặc 25 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
  1. Trường hợp có từ 2 Thành Viên Hợp Lệ có cùng Điểm khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc, thành viên có tổng tiền Cược Hợp Lệ cao hơn sẽ được ưu tiên trong Bảng Xếp Hạng

*Cược Thể Thao Miễn Phí

  1. 188BET sẽ gửi email thông báo tới Thành Viên Thắng Cược Miễn Phí Tại Thể Thao chi tiết cách nhận Cược Miễn Phí tại Thể Thao. Sau khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” tại trang nhận thưởng từ email hướng dẫn, Thành Hợp Lệ sẽ nhận được thông báo xác nhận Cược Miễn Phí đã được cập nhật khi truy cập vào trang Thể Thao của 188BET.
  2. Cược Thể Thao Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất năm (5) lần cho các cược Thể Thao. Các cược hòa/hủy, cược xâu, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính vào điều kiện rút tiền của Cược Thể Thao Miễn Phí.
  3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí Thể Thao sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

*Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

 1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại nhận được, phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại bất kỳ trò chơi tại Sảnh Đại 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật.
 2. Trong tất cả các trường hợp, cược có kết quả HÒA sử dụng Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại của Khuyến Mãi này được tính là thua.
 3. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 4. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 5. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 6. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 7. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles