spot_img

Giải Đấu Bàn Thắng Đầu Tiên – Độc Quyền Sảnh Phương Tây!

5/5 - (19 bình chọn)

Thử sức ngay hôm nay tại Sảnh Phương Tây để có cơ hội thắng về Tiền Thưởng từ tổng thưởng trị giá lên tới 279.433.400 VND!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 18/11/2022 07:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/12/2022 06:59 AM (GMT+7);
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược với số tiền cược tối thiểu 980,000 VND hoặc 40 USD tại trò chơi bất kỳ tại Sảnh Phương Tây trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công một (1) Cược Hợp Lệ sẽ có cơ hội nhận một (1) lần Tiền Thưởng trị giá 636,980 VND hoặc 26 USD từ Rút Thăm May Mắn hoặc một (1) lần Tiền Thưởng trị giá 3,008,740 VND hoặc 123 USD từ Rút Thăm Đặc Biệt;
  4. Thành Viên Hợp Lệ chưa từng cược tại Trò Chơi Hợp Lệ trước Thời Gian Khuyến Mãi cũng sẽ có cơ hội nhận một (1) lần Tiền Thưởng trị giá 27,100 VND hoặc 1 USD dành riêng cho 9,100 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên trong Thời Gian Khuyến Mãi;
  5. Thành Viên Thắng Rút Thăm và Rút Thăm Đặc Biệt sẽ được công bố như bảng dưới::

Công Bố  Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 25/11/2022

Tuần 2 – 02/12/2022

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Giải Đấu Bàn Thắng Đầu Tiên – Độc Quyền Sảnh Phương Tây! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 18/11/2022 07:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/12/2022 06:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) tuần Khuyến Mãi riêng biệt, mỗi Tuần bắt đầu từ 07:00 AM (GMT+7) thứ 6 đến 06:59 AM (GMT+7) thứ 6 tuần tiếp theo, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

07:00 AM 18/11/2022 – 06:59 AM 25/11/2022

Tuần 2

07:00 AM 25/11/2022 – 06:59 AM 02/12/2022

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược với số tiền cược tối thiểu 980,000 VND hoặc 40 USD tại trò chơi bất kỳ của Sảnh Phương Tây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược hủy sẽ không hợp lệ.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia khuyến mãi và nhận được số vé rút thăm (“Vé Rút Thăm”) và vé rút thăm đặc biệt (“Vé Rút Thăm Đặc Biệt”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Công Bố Rút Thăm May Mắn
Tuần 1 – 25/11/2022
Tuần 2 – 02/12/2022

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

21

636,980 VND hoặc 26 USD

Công Bố Rút Thăm Đặc Biệt
Tuần 1 – 25/11/2022
Tuần 2 – 02/12/2022

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

3,008,740 VND hoặc 123 USD

Ví dụ:
– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ 980,000 VND trong Tuần 1. Thành Viên A sẽ nhận được một (1) Vé Rút Thăm và một (1) Vé Rút Thăm Đặc Biệt.
Thành Viên A trúng Rút Thăm May Mắn và sẽ nhận Tiền Thưởng trị giá 636,980 VND.
– Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ 980,000 VND trong Tuần 2. Thành Viên B sẽ nhận được một (1) Vé Rút Thăm và một (1) Vé Rút Thăm Đặc Biệt.
Thành Viên A trúng Rút Thăm Đặc Biệt và sẽ nhận Tiền Thưởng trị giá 3,008,740 VND.

  1. Thành Viên Hợp Lệ chưa từng cược tại Trò Chơi Hợp Lệ trước Thời Gian Khuyến Mãi, sẽ có cơ hội nhận thưởng một (1) lần Tiền Thưởng trị giá 27,100 VND hoặc 1 USD, như bảng bên dưới:

Yêu Cầu

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Chưa từng cược tại Trò Chơi Hợp Lệ trước Thời Gian Khuyến Mãi

9,100 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên

27,100 VND hoặc 1 USD

Ví dụ:
– Thành viên A chưa có cược nào tại Sảnh Phương Tây trước Thời Gian Khuyến Mãi.
– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ 980,000 VND trong Tuần 1. Thành Viên A sẽ nhận được một (1) Vé Rút Thăm và một (1) Vé Rút Thăm Đặc Biệt.
Thành Viên A sẽ nhận được một (1) phần Tiền Thưởng trị giá 27,100 VND nếu là một trong số 9,100 Thành Viên Hợp Lệ đầu tiên và sẽ nhận thêm Tiền Thưởng trị giá 636,980 VND nếu may mắn trúng Rút Thăm.

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) Vé tham gia vào Rút Thăm và Rút Thăm May Mắn trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 3. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 4. Thành Viên Thắng Rút Thăm May Mắn và Rút Thăm Đặc Biệt sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, như quy định tại điều 4.
 5. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể nhận tối đa một (1) lần Tiền Thưởng từ Rút Thăm May Mắn hoặc Rút Thăm Đặc Biệt trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Hợp Lệ đặt cược lần đầu tiên tại Sản Phẩm Hợp Lệ cũng sẽ được nhận một (1) lần Tiền Thưởng trị giá 27.100 VNĐ hoặc 1 USD, như quy định tại điều 5.
 6. Tiền Thưởng cho Thành Viên Thắng Cuộc của Rút Thăm May Mắn và Rút Thăm Đăc Biệt sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 4.
 7. Tiền Thưởng cho 9,100 Thành Viên Hợp Lệ như quy định tại điều 5 sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên trong vòng 48 giờ làm việc sau khi Thành Viên đáp ứng điều kiện về Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles