spot_img

Giải Đấu Phú Quý Sảnh Bạch Kim – Tổng Thưởng 19,5 Tỷ Đồng! Tại 188Bet

5/5 - (19 bình chọn)

VUABET.LINK – Tham gia ngay tại Trò Chơi Hợp Lệ Sảnh Bạch Kim và có cơ hội thắng tiền thưởng hấp dẫn lên đến 130,000,000 VND tại mỗi Giải Đấu hoặc 26,000,000 VND Tiền Thưởng Bất Ngờ Mỗi Ngày! Tham gia ngay!

Link mới UPDATE –  Link 188BET 1 – Link 188BET 2

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 10/02/2022 01:01 AM (GMT+7) đến ngày 24/03/2022 12:59 AM (GMT+7);
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu tại Trò Chơi Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ

Tiền Cược Tối Thiểu

Baccarat Sảnh Bạch Kim

26,000 VND hoặc 1 USD

Roulette Sảnh Bạch Kim

13,000 VND hoặc 0.5 USD

Blackjack Sảnh Bạch Kim

260,000 VND hoặc 10 USD

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Hợp Lệ đặt một (1) cược tối thiểu từ 26,000 VND hoặc 1 USD tại Sảnh Bạch Kim sẽ có cơ hội nhận một (1) lần tiền thưởng bất ngờ mỗi ngày;

Trò Chơi Đề Xuất

Baccarat Sảnh Bạch Kim

Roulette Sảnh Bạch Kim

Blackjack Sảnh Bạch Kim

  1. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 18/02/2022

Tuần 2 – 25/02/2022

Tuần 3 – 04/03/2022

Tuần 4 – 11/03/2022

Tuần 5 – 18/03/2022

Tuần 6 – 25/03/2022

 1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Giải Đấu Phú Quý Sảnh Bạch Kim – Tổng Thưởng 19,5 Tỷ Đồng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 10/02/2022 01:01 AM (GMT+7) đến ngày 24/03/2022 12:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm sáu (6) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ Năm lúc 01:01 AM (GMT+7) đến 12:59 AM (GMT+7) Thứ Năm tuần kế tiếp như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

01:01 AM 10/02/2022 – 12:59 AM 17/02/2022

Tuần 2

01:01 AM 17/02/2022 – 12:59 AM 24/02/2022

Tuần 3

01:01 AM 24/02/2022 – 12:59 AM 03/03/2022

Tuần 4

01:01 AM 03/03/2022 – 12:59 AM 10/03/2022

Tuần 5

01:01 AM 10/03/2022 – 12:59 AM 17/03/2022

Tuần 6

01:01 AM 17/03/2022 – 12:59 AM 24/03/2022

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại trò chơi được chọn của Sảnh Bạch Kim (“Trò Chơi Hợp Lệ”) với số tiền cược tối thiểu trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”), như bảng dưới:

Trò Chơi Hợp Lệ

Tiền Cược Tối Thiểu

Baccarat Sảnh Bạch Kim

26,000 VND hoặc 1 USD

Roulette Sảnh Bạch Kim

13,000 VND hoặc 0.5 USD

Blackjack Sảnh Bạch Kim

260,000 VND hoặc 10 USD

   1. Chỉ cược được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng trong Thời Gian Khuyến Mãi là Cược Hợp Lệ. Cược thua, cược hòa, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự đông tham gia vào Khuyến Mãi.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số điểm (“Điểm”) cho mỗi giải đấu của Trò Chơi Hợp Lệ tương ứng trong từng Tuần Khuyến Mãi (“Giải Đấu”) dựa vào Cược Hợp Lệ được đặt và số lần thắng cược liên tiếp trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Giải Đấu

Yêu Cầu

Cách Quy Đổi

Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp

Số Điểm

Baccarat

Cược tối thiểu 26,000 VND hoặc 1 USD tại bất kỳ Nhà Cái, Người Chơi hoặc Hòa

Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Điểm dựa vào Số Lần Thắng Cược Liên Tiếp

1 Lần

0

2 Lần

Một (1)

3 Lần

Hai (2)

4 Lần

Năm (5)

5 Lần

15

Roulette

Cược tối thiểu 13,000 VND hoặc 0.5 USD USD bất kỳ (Loại trừ: Đỏ/Đen, Chẵn/Lẻ hoặc 1-18/19-36)

6 Lần

50

7 Lần

200

8 Lần

750

9 Lần

2,500

10 Lần

8,000

Blackjack

Cược tối thiểu 260,000 VND hoặc 10 USD tại Cược Chính trước khi chia bài

11 Lần

25,000

12 Lần

50,000

13 Lần

100,000

14 Lần

200,000

15 Lần

500,000

Ví dụ:
Thành Viên A đặt bốn (4) cược, với mỗi cược trị giá 30,000 VND trong Baccarat Sảnh Bạch Kim.
Thành Viên A nhận được ba (3) Điểm vào Giải Đấu Baccarat, như bảng dưới:
Cược 1 loại ‘Nhà Cái’: Không (0) Điểm cho lần thắng thứ 1.
Cược 2 loại ‘Người Chơi’: Một (1) Điểm cho lần thắng thứ 2.
Cược 3 loại ‘Thưởng Nhà Cái’: Cược không hợp lệ nên không được tính vào chuỗi thắng
Cược 4 loại ‘Hòa’: Hai (2) Điểm cho lần thắng thứ 3.
Tổng: 1 + 2 = 3 Điểm

Thành Viên B đặt bốn (4) cược, với mỗi cược trị giá 20,000 VND tại Roulette Sảnh Bạch Kim, với tất cả kết quả là thắng.
Thành Viên B nhận được tám (8) Điểm vào Giải Đấu Roulette, như bảng dưới:
Một (1) Điểm cho lần thắng thứ 2.
Hai (2) Điểm cho lần thắng thứ 3.
Năm (5) Điểm cho lần thắng thứ 4.
Tổng = 1 + 2 + 5 = 8 Điểm

Thành Viên C đặt năm (5) cược, với mỗi cược trị giá 300,000 VND tại Blackjack, với tất cả kết quả là thắng.
Thành Viên C nhận được 23 Điểm vào Giải Đấu Blackjack, như bảng dưới:
Không (0) Điểm cho lần thắng thứ 1
Một (1) Điểm cho lần thắng thứ 2.
Hai (2) Điểm cho lần thắng thứ 3.
Năm (5) Điểm cho lần thắng thứ 4.
15 Điểm cho lần thắng thứ 5.
Tổng = 1 + 2 + 5 + 15 = 23 Điểm

  1. Tại Giải Đấu Roulette, Thành Viên Hợp Lệ có thể đặt thêm cược cho tất cả các loại cược bị loại trừ như quy định tại điều 5, tuy nhiên các loại cược đó sẽ không được tính vào Cược Hợp Lệ. Nếu Thành Viên Hợp Lệ đặt từ hai (2) loại cược trở lên trong cùng một bàn chơi, chỉ các Cược Hợp Lệ liên tiếp có kết quả thắng từ hai (2) lần trở lên được tính vào số lần thắng cược liên tiếp.
  2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Điểm trên mỗi Giải Đấu trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, dựa trên số lần thắng cược liên tiếp của Cược Hợp Lệ được đặt.
  3. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”), với tổng số Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận tiền thưởng (“Tiền Thưởng”), như bảng bên dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 18/02/2022
Tuần 2 – 25/02/2022
Tuần 3 – 04/03/2022
Tuần 4 – 11/03/2022
Tuần 5 – 18/03/2022
Tuần 6 – 25/03/2022

Giải Đấu Baccarat

Hạng

Tổng Số Thành Viên Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

130,000,000 VND hoặc 5,000 USD

2

Một (1)

26,000,000 VND hoặc 1,000 USD

3 – 5

Ba (3)

13,000,000 VND hoặc 500 USD

6 – 20

15

5,200,000 VND hoặc 200 USD

21 – 60

40

2,600,000 VND hoặc 100 USD

61 – 100

40

1,300,000 VND hoặc 50 USD

101 – 150

50

520,000 VND hoặc 20 USD

151 – 400

250

260,000 VND hoặc 10 USD

Giải Đấu Roulette

Hạng

Tổng Số Thành Viên Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

130,000,000 VND hoặc 5,000 USD

2

Một (1)

52,000,000 VND hoặc 2,000 USD

3

Một (1)

26,000,000 VND hoặc 1,000 USD

4 – 5

Hai (2)

13,000,000 VND hoặc 500 USD

6 – 10

Năm (5)

5,200,000 VND hoặc 200 USD

11 – 50

40

2,600,000 VND hoặc 100 USD

51 – 100

50

1,300,000 VND hoặc 50 USD

101 – 250

150

520,000 VND hoặc 20 USD

251 – 500

250

260,000 VND hoặc 10 USD

Giải Đấu Blackjack

Hạng

Tổng Số Thành Viên Cuộc

Tiền Thưởng

1

Một (1)

130,000,000 VND hoặc 5,000 USD

2

Một (1)

52,000,000 VND hoặc 2,000 USD

3

Một (1)

26,000,000 VND hoặc 1,000 USD

4 – 10

7

13,000,000 VND hoặc 500 USD

11 – 50

40

2,600,000 VND hoặc 100 USD

51 – 100

50

1,300,000 VND hoặc 50 USD

101 – 200

100

520,000 VND hoặc 20 USD

  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt một (1) cược tối thiểu từ 26,000 VND hoặc 1 USD tại Sảnh Bạch Kim sẽ có cơ hội nhận một (1) lần tiền thưởng bất ngờ mỗi ngày (“Tiền Thưởng Bất Ngờ Mỗi Ngày”).

Trò Chơi Đề Xuất

Baccarat Sảnh Bạch Kim

Roulette Sảnh Bạch Kim

Blackjack Sảnh Bạch Kim

  1. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công một (1) cược tối thiểu từ 26,000 VND hoặc 1 USD tại Sảnh Bạch Kim trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ có cơ hội nhận một (1) lần Tiền Thưởng Bất Ngờ Mỗi Ngày, như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên May Mắn
Tuần 1 – 18/02/2022
Tuần 2 – 25/02/2022
Tuần 3 – 04/03/2022
Tuần 4 – 11/03/2022
Tuần 5 – 18/03/2022
Tuần 6 – 25/03/2022

Tiền Thưởng Bất Ngờ Mỗi Ngày

Tổng Số Thành Viên Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

26,000,000 VND hoặc 1,000 USD

Hai (2)

13,000,000 VND hoặc 500 USD

Năm (5)

2,600,000 VND hoặc 100 USD

12

1,300,000 VND hoặc 50 USD

110

520,000 VND hoặc 20 USD

370

260,000 VND hoặc 10 USD

 1. Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ theo thời gian thực.
 2. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 3. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia cả ba (3) Giải Đấu trong mỗi Tuần Khuyến Mãi và có thể thắng một (1) lần Tiền Thưởng cho mỗi Giải Đấu. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0).
 4. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Điểm khi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo khi đạt đủ điều kiện như quy định tại điều 5.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles