spot_img

Hè Sôi Động – Nhân Rộng Niềm Vui Tại Sảnh Đại!

5/5 - (39 bình chọn)

Tham gia đặt cược tại trò chơi được chọn và tích lũy Vé Rút Thăm để có cơ hội nhận Tiền Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại lên đến 13,908,000 VND mỗi tuần trong tổng thưởng gần 256 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 05/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/06/2023 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Vé tham gia vào Rút Thăm khi tích lũy tối thiểu 6,900,000 VND hoặc 282 USD Cược Hợp Lệ cho 3 trò chơi bất kỳ tại Sảnh Đại, với ít nhất 2,300,000 VND hoặc 94 USD Cược Hợp Lệ tích lũy được tại mỗi trò chơi trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Tiền Cược Hợp Lệ Tích Lũy Tối Thiểu

6,900,000 VND+ hoặc 282 USD+

10

34,500,000 VND+ hoặc 1,409 USD+

50

69,000,000 VND+ hoặc 2,818 USD+

200

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé và tiền Cược Hợp Lệ tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Hợp Lệ có thể tích lũy tối đa 200 Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi;
  3. Tối đa 80 Thành Viên May Mắn sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi Tuần Khuyến Mãi để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc;
  4. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ nhận được Tiền Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại lên đến 13,908,000 VND hoặc 570 USD;
  5. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 15/05/2023

Tuần 2 – 22/05/2023

Tuần 3 – 29/05/2023

Tuần 4 – 05/06/2023

 1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại cần trải qua ít nhất một (1) lần tại trò chơi Sảnh Đại 188BET bất kỳ;
 2. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hè Sôi Động – Nhân Rộng Niềm Vui Tại Sảnh Đại! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 05/05/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/06/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm bốn (4) tuần khuyến mãi, mỗi tuần có thời gian bắt đầu và kết thúc, như bảng dưới đây (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 05/05/2023 – 10:59 AM 12/05/2023

Tuần 2

11:00 AM 12/05/2023 – 10:59 AM 19/05/2023

Tuần 3

11:00 AM 19/05/2023 – 10:59 AM 26/05/2023

Tuần 4

11:00 AM 26/05/2023 – 10:59 AM 02/06/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 6,900,000 VND hoặc 282 USD cho 3 trò chơi bất kỳ (tích lũy tối thiểu 2,300,000 VND hoặc 94 USD cho mỗi trò chơi) tại Sảnh Đại (“Sản Phẩm Hợp Lệ”), trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đơn đặt tại Trận Đấu Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược hủy sẽ không hợp lệ.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vé (“Vé”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng sau:

Tiền Cược Hợp Lệ Tích Lũy Tối Thiểu

6,900,000 VND+ hoặc 282 USD+

10

34,500,000 VND+ hoặc 1,409 USD+

50

69,000,000 VND+ hoặc 2,818 USD+

200

Ví dụ:
Thành Viên A tích lũy được 6,900,000 VND tại 3 bàn chơi Sảnh Đại trong Tuần 1 như sau:

   • – Baccarat: 2,300,000 VND
   • – Sicbo: 2,300,000 VND
   • – Rồng Hổ: 2,300,000 VND

Thành Viên A nhận được 10 Vé trong Tuần 1.

Thành Viên B tích lũy được 6,900,000 VND tại 3 bàn chơi Sảnh Đại trong Tuần 1 như sau:

   • – Baccarat: 2,300,000 VND
   • – Sicbo: 2,300,000 VND
   • – Rồng Hổ: 900,000 VND

Thành Viên B không nhận được bất kỳ vé nào trong Tuần 1 vì ko đặt cược tối thiểu VND 2,300,000 tại bàn chơi Rồng Hổ.

Thành Viên C tích lũy được 20,000,000 VND tại 4 bàn chơi Sảnh Đại trong Tuần 1 như sau:

   • – Baccarat: 10,000,000 VND
   • – Sicbo: 3,000,000 VND
   • – Rồng Hổ: 3,000,000 VND
   • – Roulette: 4,000,000 VND

Thành Viên C nhận được 10 Vé trong Tuần 1.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”), và có cơ hội nhận tiền cược miễn phí tại Sảnh Đại (“Tiền Cược Miễn Phí Tại Sảnh Đại”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 15/05/2023
Tuần 2 – 22/05/2023
Tuần 3 – 29/05/2023
Tuần 4 – 05/06/2023

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Cược Miễn Phí Tại Sảnh Đại

1

Một (1)

13,908,000 VND hoặc 570 USD được chia thành 114 lần cược

2

Một (1)

10,248,000 VND hoặc 420 USD được chia thành 84 lần cược

3

Một (1)

6,710,000 VND hoặc 275 USD được chia thành 55 lần cược

4

Một (1)

3,172,000 VND hoặc 130 USD được chia thành 26 lần cược

5

Một (1)

2,440,000 VND hoặc 100 USD được chia thành 20 lần cược

6 – 10

Năm (5)

1,342,000 VND hoặc 55 USD được chia thành 11 lần cược

11 – 20

10

610,000 VND hoặc 25 USD được chia thành 5 lần cược

21 – 40

20

366,000 VND hoặc 15 USD được chia thành 3 lần cược

4 – 60

20

244,000 VND hoặc 10 USD được chia thành 2 lần cược

61 – 80

20

122,000 VND hoặc 5 USD được chia thành 1 lần cược

*1 lần cược trị giá 122,000 VND hoặc 5 USD.

 1. Thành Viên chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé cho mỗi Tuần Rút Thăm trong Thời Gian Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số tiền Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy được trong Tuần Khuyến Mãi trước được tính lại bằng không (0).
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) lần cho mỗi Tuần Khuyến Mãi. Sau mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, Thành Viên Hợp Lệ có thể tiếp tục tham gia vào Tuần Khuyến Mãi tiếp theo khi đạt đủ điều kiện Tiền Cược Hợp lệ tại Sản Phẩm Hợp Lệ.
 3. Tổng 320 Thành Viên Hợp Lệ được lựa chọn ngẫu nhiên làm thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 4. Tiền Cược Miễn Phí Tại Sảnh Đại sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 5. Tiền Cược Miễn Phí Tại Sảnh Đại phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại bàn chơi Sảnh Đại 188BET bất kỳ, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Cược Miễn Phí sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 6. Chỉ Cược Miễn Phí được đặt tại Sảnh Đại có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền. Trong bất kỳ trường hợp với kết quả Hòa, Cược Miễn Phí tại Casino Trực Tuyến Sảnh Đại sẽ được coi là thua. Các cược hủy sẽ không được tính vào điều kiện rút tiền.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Cược Miễn Phí sau khi Tiền Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Quyết định về Rút Thăm, Tiền Cược Miễn Phí và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles