spot_img

Hơn 2.3 Tỷ Đồng Mừng Đại Hội Thể Thao Châu Á!

5/5 - (2 bình chọn)

Giải thể thao lớn nhất Châu Á đang diễn ra, nhanh tay đặt cược để có cơ hội nhận thưởng lên đến 39,780,000 VND!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 19/09/2023 11:00 AM (GMT+7) đến 09/10/2023 10:59 AM (GMT+7);
  2. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên Cược Hợp Lệ tích lũy trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
Yêu Cầu Thưởng
Tích lũy 8,900,000 VND hoặc 365 USD Cược Hợp Lệ tại Đại Hội Thể Thao Châu Á trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Mười (10) Vé Rút Thăm
  1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận thêm 88 vé thưởng thêm nếu số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được tối thiểu 4,330,000 VND hoặc 178 USD cho Cược Chung Cuộc tại Đại Hội Thể Thao Châu Á có kết quả Thắng trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  2. Không giới hạn số Vé Rút Thăm ở mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi. Số Vé Thưởng Thêm tối đa được nhận trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi là 88 Vé;
  3. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ, Vé Rút Thăm và Vé Thưởng Thêm tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  4. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Giai Đoạn 1 – 04/10/2023
Giai Đoạn 2 – 11/10/2023
 1. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Hơn 2.3 Tỷ Đồng Mừng Đại Hội Thể Thao Châu Á! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 19/09/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 09/10/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) Giai Đoạn Khuyến Mãi với mỗi Giai Đoạn riêng biệt có thời gian bắt đầu và kết thúc như bảng dưới (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”):
Giai Đoạn Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)
Giai Đoạn 1 11:00 AM 19/09/2023 – 10:59 AM 29/09/2023
Giai Đoạn 2 11:00 AM 29/09/2023 – 10:59 AM 09/10/2023
  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”): Thành Viên Hợp Lệ cần đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tham gia Khuyến Mãi.
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 8,900,000 VND hoặc 365 USD tại các trận đấu tại Đại Hội Thể Thao Châu Á (“Giải Đấu Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đặt tại Giải Đấu Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược hủy và trả cược sớm sẽ không hợp lệ.
  2. Thành Viên Hợp Lệ cần đặt ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tham gia Khuyến Mãi.
  3. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vé tham gia rút thăm (“Vé Rút Thăm”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới đây:
Yêu Cầu Thưởng
Tích lũy 8,900,000 VND hoặc 365 USD Cược Hợp Lệ tại Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022 trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Mười (10) Vé Rút Thăm
  1. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận thêm 88 vé thưởng thêm (“Vé Thưởng Thêm”) nếu số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được tối thiểu 4,330,000 VND hoặc 178 USD cho Cược Chung Cuộc tại Đại Hội Thể Thao Châu Á có kết quả Thắng trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.

Ví dụ:
Thành Viên A tích lũy được 30,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn 1 như sau:
– Cược 12,000,000 VND tại môn Bóng Đá của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 12,000,000 VND tại môn Bóng Rổ của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 6,000,000 VND tại môn Cầu Lông của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022

Thành Viên A nhận được số Vé Rút Thăm như sau: 30,000,000 VND / 8,900,000 VND = 3 X 10 Vé = 30 Vé Rút Thăm Vậy Thành Viên A sẽ nhận tổng cộng 30 Vé cho Giai Đoạn 1 của Khuyến Mãi.

Thành Viên B tích lũy được 37,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn 1 như sau:
– Cược 15,000,000 VND tại môn Bóng Đá của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 4,000,000 VND tại môn Bóng Rổ của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 7,000,000 VND tại môn Cầu Lông của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 11,000,000 VND tại Cược Chung Cuộc của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022 và có kết quả Thắng

Thành Viên B nhận được số Vé Rút Thăm như sau: 37,000,000 VND / 8,900,000 VND = 4 X 10 Vé = 40 Vé Rút Thăm Số Vé Thưởng Thêm = 88 Vé Thưởng Thêm
Vậy Thành Viên B sẽ nhận tổng cộng 128 Vé cho Giai Đoạn 1 của Khuyến Mãi.

Thành Viên C tích lũy được 7,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn 1, cụ thể như sau:
– Cược 4,000,000 VND tại môn Bóng Đá của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
– Cược 3,000,000 VND tại môn Bóng Rổ của Đại Hội Thể Thao Châu Á 2022
Thành Viên C sẽ KHÔNG nhận được bất kỳ Vé Rút Thăm nào trong Giai Đoạn 1.

  1. Thành Viên Hợp Lệ thành công nhận được Vé Rút Thăm trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào Rút Thăm (“Rút Thăm”) để có cơ hội nhận được một (1) giải thưởng (“Giải Thưởng”) như bảng dưới:
Công Bố Rút Thăm Giai Đoạn 1 – 04/10/2023
Công Bố Rút Thăm Giai Đoạn 2 – 11/10/2023
Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng
Một (1) 39,780,000 VND hoặc 1,634 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
Tám (8) 24,700,000 VND hoặc 1,015 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
60 5,800,000 VND hoặc 240 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
Một (1) 39,780,000 VND hoặc 1,634 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
Tám (8) 24,700,000 VND hoặc 1,015 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
60 5,800,000 VND hoặc 240 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
140 188 Vòng Quay Miễn Phí tại Mạt Chược 2
140 100 Vòng Quay Miễn Phí tại Bia Mộ
  1. Số Vé Rút Thăm tích lũy được ở mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi không có giới hạn. Số Vé Thưởng Thêm tối đa được nhận trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi là 88 vé.
  2. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ, Vé Rút Thăm và Vé Thưởng Thêm tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
  3. Tổng cộng 836 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) trong Thời Gian Khuyến Mãi và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
  4. Cược Thể Thao Miễn Phí, Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại và Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

*Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

  1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại nhận được, phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Cược Miễn Phí được cập nhật.
  2. Trong tất cả các trường hợp, cược có kết quả HÒA sử dụng Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại của Khuyến Mãi này được tính là thua.

*Cược Thể Thao Miễn Phí

  1. 188BET sẽ gửi email thông báo tới Thành Viên Thắng Cược Miễn Phí Tại Thể Thao chi tiết cách nhận Cược Miễn Phí tại Thể Thao. Sau khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” tại trang nhận thưởng từ email hướng dẫn, Thành Hợp Lệ sẽ nhận được thông báo xác nhận Cược Miễn Phí đã được cập nhật khi truy cập vào trang Thể Thao của 188BET.
  2. Cược Thể Thao Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần cho các cược Thể Thao có tỉ lệ cược tối thiểu 1.75 đối với cược Euro hoặc tối thiểu 0.75 đối với cược Châu Á hoặc cao hơn.
  3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí Thể Thao sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

*Vòng Quay Miễn Phí

 1. Vòng Quay Miễn Phí sẽ bị hủy nếu Thành Viên Hợp Lệ không sử dụng trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng được từ Vòng Quay Miễn Phí (“Tiền Thưởng”) không có điều kiện rút tiền. Dựa trên việc kiểm tra và xác nhận, Tiền Thưởng có thể được rút hoặc sử dụng đặt cược vào các trò chơi tại 188BET.
 2. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 3. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 4. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 5. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 6. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 7. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com(“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung . Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles