spot_img

Khai Lộc Mừng Xuân 2024!

Rate this post

Cơ hội nhận một trong 5 chỉ Vàng Thần Tài 24K, Cược Thể Thao Miễn Phí, Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại hoặc Vòng Quay Casino Miễn Phí mỗi tuần. Tham gia ngay!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 15/01/2024 11:00 (GMT+7) đến 11/03/2024 10:59 (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” để tham gia Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ có tổng tiền gửi tối thiểu 11,800,000 VND hoặc 486 USD trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Điểm Tích Luỹ hoặc Vé tham gia vào Rút Thăm trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Khai Lộc Mừng Xuân 2024

Sản Phẩm Hợp Lệ

Hệ Số

Tuần Khuyến Mãi 1-3
Tuần Khuyến Mãi 6-8

Tuần Khuyến Mãi 4-5

Điểm

Casino Trực Tuyến

x1

Điểm = Số Tiền Cược Hợp Lệ Thắng x Hệ Số

Vé = Số Tiền Cược Hợp Lệ Thắng x Hệ Số

Thể Thao

x2

Casino

x3

Xổ Số

x4

Thể Thao Ảo

x5

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1) Vé trong Tuần Khuyến Mãi 4 & 5 sẽ được tự động tham gia vào đợt Rút Thăm Đặc Biệt, như bảng dưới:

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Thưởng Rút Thăm

Năm (5)

Lì Xì Phát Lộc
Một (1) chỉ Vàng Thần Tài 24K (“Quà Thưởng”)

11

Lì Xì Phát Tài
1,000,000 VND hoặc 40 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

52

Lì Xì Khai Xuân
30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số ‘Vận May Của Rồng Megaways’

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Tiền Gửi Hợp Lệ, Điểm và/hoặc Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  2. Số Điểm &  Vé ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không có giới hạn;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 24/01/2024

Tuần 2 – 31/01/2024

Tuần 3 – 07/02/2024

Tuần 6 – 28/02/2024

Tuần 7 – 06/03/2024

Tuần 8 – 13/03/2024

 1. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Khai Lộc Mừng Xuân 2024! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 15/01/2024 11:00 (GMT+7) đến 11/03/2024 10:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm tám (8) Tuần Khuyến Mãi như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 15/01/2024 – 10:59 22/01/2024

Tuần 2

11:00 22/01/2024 – 10:59 29/01/2024

Tuần 3

11:00 29/01/2024 – 10:59 05/02/2024

Tuần 4

11:00 05/02/2024 – 10:59 12/02/2024

Tuần 5

11:00 12/02/2024 – 10:59 19/02/2024

Tuần 6

11:00 19/02/2024 – 10:59 26/02/2024

Tuần 7

11:00 26/02/2024 – 10:59 04/03/2024

Tuần 8

11:00 04/03/2024 – 10:59 11/03/2024

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Tích luỹ tiền gửi tối thiểu 11,800,000 VND hoặc 486 USD trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Tiền Gửi Hợp Lệ”).
   3. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các sản phẩm 188BET bất kì (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).
   4. Chỉ cược đơn được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng trong Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược thua/hoà, cược hủy, cược xâu, trả cược sớm và cược với tỷ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc 0.75 đối với cược Châu Á trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ không hợp lệ.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được điểm (“Điểm”) hoặc vé (“Vé”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới đây:

Khai Lộc Mừng Xuân 2024

Sản Phẩm Hợp Lệ

Hệ Số

Tuần Khuyến Mãi 1-3
Tuần Khuyến Mãi 6-8

Tuần Khuyến Mãi 4-5

Điểm

Casino Trực Tuyến

x1

Điểm = Số Tiền Cược Hợp Lệ Thắng x Hệ Số

Vé = Số Tiền Cược Hợp Lệ Thắng x Hệ Số

Thể Thao

x2

Casino

x3

Xổ Số

x4

Thể Thao Ảo

x5

  1. Trong Tuần Khuyến Mãi 1-3 & 6-8, Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Điểm, như quy định tại điều 5, sẽ được tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”). Tổng 68 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng bảng xếp hạng (“Thành Viên Thắng Bảng Xếp hạng”) và nhận được một (1) giải thưởng (“Giải Thưởng”), như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 1 – 24/01/2024
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 2 – 31/01/2024
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 3 – 07/02/2024
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 6 – 28/02/2024
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 7 – 06/03/2024
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc Tuần 8 – 13/03/2024

Hạng

Tổng Số Thành Viên Thắng Bảng Xếp Hạng

Giải Thưởng

1 – 8

Tám (8)

3,800,000 VND hoặc 155 USD Cược Thể Thao Miễn Phí

9 – 18

10

1,800,000 VND hoặc 75 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

19 – 68

50

30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino Quay Số ‘Vận May Của Rồng Megaways’

Ví dụ:
Thành viên A có tổng cược thắng hợp lệ là 180,000 VND và tích luỹ được 350,000 Điểm trong Tuần Khuyến Mãi 1 như sau:
–  Cược 100,000 VND có kết quả Thắng tại Casino Trực Tuyến: 100,000 x 1 = 100,000 Điểm
–  Cược 50,000 VND có kết quả Thắng tại Xổ Số: 50,000 x 4 = 200,000 Điểm
–  Cược 30,000 VND có kết quả Thắng tại Thể Thao Ảo: 30,000 x 5 = 150,000 Điểm
Vậy Thành Viên A đạt được vị trí thứ 5 trong Bảng Xếp Hạng của Tuần Khuyến Mãi 1 và nhận được 3,800,000 VND Cược Thể Thao Miễn Phí.

Thành viên B có tổng cược thắng hợp lệ là 100,000 VND và tích luỹ được 220,000 Điểm trong Tuần Khuyến Mãi 2 như sau:
– Cược 80,000 VND có kết quả Thắng tại Thể Thao: 80,000 x 2 = 160,000 Điểm
– Cược 20,000 VND có kết quả Thắng tại Casino: 20,000 x 3 = 60,000 Điểm
Vậy Thành Viên B đạt được vị trí thứ 25 trong Bảng Xếp Hạng của Tuần Khuyến Mãi 2 và nhận được 30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino Quay Số ‘Vận May Của Rồng Megaways’.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé trong Tuần Khuyến Mãi 4 & 5, được quy định tại diều 5, sẽ được tự động tham gia vào đợt rút thăm đặc biệt (“Rút Thăm Đặc Biệt”) được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên may mắn (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được giải thưởng (“Giải Thưởng”), như bảng dưới:

Tổng Số Thành Viên May Mắn

Thưởng Rút Thăm

Năm (5)

Lì Xì Phát Lộc
Một (1) chỉ Vàng Thần Tài 24K (“Quà Thưởng”)

11

Lì Xì Phát Tài
1,000,000 VND hoặc 40 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

52

Lì Xì Khai Xuân
30 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số ‘Vận May Của Rồng Megaways’

  1. Số Điểm và Vé tích lũy được ở mỗi Tuần Khuyến Mãi là không có giới hạn.
  2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể thắng tối đa một (1) Giải Thưởng hoặc một (1) Thưởng Rút Thăm trong Thời Gian Khuyến Mãi.

*Quà Thưởng

  1. Thành Viên Thắng Quà Thưởng không thể yêu cầu quy đổi Giải ‘Lì Xì Phát Lộc’.
  2. Quà Thưởng phụ thuộc vào tính sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc. Nếu Quà Thưởng không sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc, Quà Thưởng sẽ được thay thế với giải thưởng có giá trị tương đương khác và 188BET sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép, liên hệ và thông báo sự thay đổi cho Thành Viên Thắng Cuộc.
  3. Giải Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ xác nhận với 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng trong vòng 45 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
  4. Thành Viên Thắng Quà Thưởng cần xác nhận qua tin nhắn, hộp thư hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng năm (5) ngày kể từ khi 188BET gửi tin nhắn thông báo. Nếu không, Quà Thưởng sẽ bị hủy.
  5. Giải Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ xác nhận với 188BET của Thành Viên Thắng Giải Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Giải Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Giải Thưởng bởi 188BET.

*Cược Thể Thao Miễn Phí

  1. 188BET sẽ gửi email thông báo tới Thành Viên Thắng Cược Miễn Phí Tại Thể Thao chi tiết cách nhận Cược Miễn Phí tại Thể Thao. Sau khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” tại trang nhận thưởng từ email hướng dẫn, Thành Hợp Lệ sẽ nhận được thông báo xác nhận Cược Miễn Phí đã được cập nhật khi truy cập vào trang Thể Thao của 188BET.
  2. Cược Thể Thao Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất năm (5) lần cho các cược Thể Thao. Các cược hòa/hủy, cược xâu, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á.
  3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí Thể Thao sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.

*Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

  1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại nhận được, phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại bất kỳ trò chơi tại Sảnh Đại 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật.
  2. Trong tất cả các trường hợp, cược có kết quả HÒA sử dụng Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại của Khuyến Mãi này được tính là thua.

*Vòng Quay Miễn Phí

 1. Vòng Quay Miễn Phí sẽ bị hủy nếu Thành Viên Hợp Lệ không sử dụng trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng được từ Vòng Quay Miễn Phí (“Tiền Thưởng”) không có điều kiện rút tiền. Dựa trên việc kiểm tra và xác nhận, Tiền Thưởng có thể được rút hoặc sử dụng đặt cược vào các trò chơi tại 188BET.
 2. Chỉ cược có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính vào điều kiện rút tiền.
 3. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 4. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí và Vòng Quay Miễn Phí sau khi Cược Miễn Phí và Vòng Quay Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 5. Điều kiện rút tiền của Cược Miễn Phí và Vòng Quay Miễn Phí sẽ chỉ được tính kể từ khi Cược Miễn Phí và Vòng Quay Miễn Phí được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ.
 6. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 7. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 8. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles