spot_img

Lễ Hội Casino Quay Số Mùa Hè – Gần 700 Triệu Đồng Tổng Thưởng! Tại 188Bet!

5/5 - (39 bình chọn)

VUABET – NHÀ CÁI 188BET – Tham gia ngay tại các trò Casino Quay Số được chọn và có cơ hội nhận tiền thưởng hấp dẫn trong tổng thưởng lên đến gần 700 Triệu Đồng. Độc quyền chỉ có tại VUABET.LINK-188BET! Tham gia ngay!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 13/06/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 08/08/2022 10:59 PM (GMT+7);
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 4,612,000 VND hoặc 200 USD tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa theo Cược Hợp Lệ tích lũy được tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Số Trò Chơi Hợp Lệ

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 4,612,000 VND hoặc 200 USD
trong một Tuần Khuyến Mãi.

Hai (2)

50

Bốn (4)

100

Sáu (6)

500

Tám (8) hoặc hơn

2,000

*Tổng tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính trên tất cả Trò Chơi Hợp Lệ, không tính riêng theo từng trò chơi.

Trò Chơi Đề Xuất

Mạt Chược

Kho Báu Của Hải Tặc

Mạt Chược 2

Mèo Neko May Mắn

Kho Tàng Aztec

Bandito Hoang Dã

Quỷ Lùn Giàu Có

Nữ Hoàng Xinh Đẹp

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy tại Tuần Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
  2. Số Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi được tích lũy tối đa là 2,000;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 22/06/2022

Tuần 2 – 29/06/2022

Tuần 3 – 06/07/2022

Tuần 4 – 13/07/2022

Tuần 5 – 20/07/2022

Tuần 6 – 27/07/2022

Tuần 7 – 03/08/2022

Tuần 8 – 10/08/2022

  1. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
  2. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
  3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Lễ Hội Casino Quay Số Mùa Hè – Gần 700 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 13/06/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 08/08/2022 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm tám (8) tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu từ mỗi Thứ 2 lúc 11:00 AM (GMT+7) đến 10:59 AM (GMT+7) Thứ 2 tuần kế tiếp, như bảng dưới (“Tuần Khuyến Mãi”):

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 13/06/2022 – 10:59 AM 20/06/2022

Tuần 2

11:00 AM 20/06/2022 – 10:59 AM 27/06/2022

Tuần 3

11:00 AM 27/06/2022 – 10:59 AM 04/07/2022

Tuần 4

11:00 AM 04/07/2022 – 10:59 AM 11/07/2022

Tuần 5

11:00 AM 11/07/2022 – 10:59 AM 18/07/2022

Tuần 6

11:00 AM 18/07/2022 – 10:59 AM 25/07/2022

Tuần 7

11:00 AM 25/07/2022 – 10:59 AM 01/08/2022

Tuần 8

11:00 AM 01/08/2022 – 10:59 AM 08/08/2022

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tối thiểu 4,612,000 VND hoặc 200 USD tại các trò Casino quay số được qui định tại đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).

Trò Chơi Đề Xuất

Mạt Chược

Kho Báu Của Hải Tặc

Mạt Chược 2

Mèo Neko May Mắn

Kho Tàng Aztec

Bandito Hoang Dã

Quỷ Lùn Giàu Có

Nữ Hoàng Xinh Đẹp

   1. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng, thua hoặc hòa là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  1. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa theo Cược Hợp Lệ tích lũy được tại Trò Chơi Hợp Lệ, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Số Trò Chơi Hợp Lệ

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 4,612,000 VND hoặc 200 USD
trong một Tuần Khuyến Mãi.

Hai (2)

50

Bốn (4)

100

Sáu (6)

500

Tám (8) hoặc hơn

2,000

Ví dụ:
– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 4,612,000 VND tại trò chơi Mạt Chược, Mạt Chược 2 trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 50 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.

– Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 4,612,000 VND tại trò chơi Mạt Chược, Mạt Chược 2, Kho Tàng Aztec, Quỷ Lùn Giàu Có, Kho Báu Của Hải Tặc, Mèo Neko May Mắn, Bandito Hoang Dã, Nữ Hoàng Xinh Đẹp trong Tuần Khuyến Mãi 1.
Thành Viên B sẽ nhận được 2,000 Vé Rút Thăm cho Tuần Khuyến Mãi 1.
– Thành Viên C tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 4,612,000 VND chỉ tại trò chơi Mạt Chược trong Tuần Khuyến Mãi 1. Thành Viên C sẽ không nhận được bất kỳ Vé Rút Thăm nào cho Tuần Khuyến Mãi 1, do không đủ số Trò Chơi Hợp Lệ tối thiểu.

  1. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1)  trong Tuần Khuyến Mãi, như quy định tại điều 4, sẽ được tham gia vào Rút Thăm với tổng 160 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong từng đợt Rút Thăm để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:

Công Bố Rút Thăm
Tuần 1 – 22/06/2022
Tuần 2 – 29/06/2022
Tuần 3 – 06/07/2022
Tuần 4 – 13/07/2022
Tuần 5 – 20/07/2022
Tuần 6 – 27/07/2022
Tuần 7 – 03/08/2022
Tuần 8 – 10/08/2022

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

11,529,000 VND hoặc 500 USD

Một (1)

6,917,000 VND hoặc 300 USD

Một (1)

3,458,000 VND hoặc 150 USD

7

2,305,000 VND hoặc 100 USD

 10

1,152,000 VND hoặc 50 USD

 20

576,000 VND hoặc 25 USD

 30

345,000 VND hoặc 15 USD

 40

230,000 VND hoặc 10 USD

 50

115,000 VND hoặc 5 USD

 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 2. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) giải Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 3. Số Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi được tích lũy tối đa là 2,000.
 4. Tổng 1,280 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong Thời Gian Khuyến Mãi để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”). Sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, 160 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 5. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 6. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 7. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 8. Quyết định về Thành Viên Thắng Cuộc cùng Tiền Thưởng là cuối cùng.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles