spot_img

Săn Thưởng Mỗi Ngày – Gần 6.5 Tỷ Đồng Tổng Thưởng!

5/5 - (1 bình chọn)

Tham gia ngay các trò Casino Quay Số từ nhà phát hành Pragmatic Play và có cơ hội thắng tiền thưởng lên đến 246,000,000 VND mỗi ngày!

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 27/05/2024 17:00 (GMT+7) đến ngày 24/06/2024 16:59 (GMT+7);
 2. Giải Đấu Hợp Lệ diễn ra như bảng dưới:
  Giải Đấu Hợp Lệ
  Điểm Ví Dụ Thành Viên Thắng Cuộc
  Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100 Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 12,300 VND (0.5 USD) và thắng 1,230,000 VND (50 USD).

  (50 USD / 0.5 USD x 100)

  Điểm = 10,000

  Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc.
 3. Số tiền Cược Hợp Lệ tối đa được sử dụng để áp dụng Hệ Số May Mắn là 123,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 123,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính;
 4. Thành Viên sẽ hợp lệ để tham gia vào Giải Đấu khi đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại tại các trò Casino Quay Số tại nhà phát hành Pragmatic Play, trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố;
  Trò Chơi Đề Xuất
  Cánh Cổng Đỉnh Olympus 1000™
  Cánh Cổng Gatot Kaca 1000
  Công Chúa Ánh Sáng 1000
 5. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, Điểm tích lũy tại Ngày Khuyến Mãi trước sẽ được tính lại bằng không (0);
 6. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
  Ngày Khuyến Mãi Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  27/05/2024 – 03/06/2024 05/06/2024
  03/06/2024 – 10/06/2024 12/06/2024
  10/06/2024 – 17/06/2024 19/06/2024
  17/06/2024 – 24/06/2024 26/06/2024
 7. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 8. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

 1. Săn Thưởng Mỗi Ngày – Gần 6.5 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 29/04/2024 17:00 (GMT+7) đến ngày 27/05/2024 16:59 (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
 2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 28 ngày Khuyến Mãi, mỗi ngày khuyến mãi riêng biệt bắt đầu từ lúc 17:00 (GMT+7) đến 16:59 (GMT+7) ngày kế tiếp, như bảng dưới (“Ngày Khuyến Mãi”).
 3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
  1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật tại các trò Casino Quay Số tại nhà phát hành Pragmatic Play (trừ tất cả Bàn Chơi và Bài Tố) (“Trò Chơi Hợp Lệ”), trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   Trò Chơi Đề Xuất
   Cánh Cổng Đỉnh Olympus 1000™
   Cánh Cổng Gatot Kaca 1000
   Công Chúa Ánh Sáng 1000
  3. Chỉ cược đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng là hợp lệ. Cược thua, cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
 4. Thành Viên Hợp Lệ đặt thành công ít nhất một (1) Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào Khuyến Mãi.
 5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ tự động tham gia vào Săn Thưởng Mỗi Ngày – Gần 6.5 Tỷ Đồng Tổng Thưởng! (“Giải Đấu Hợp Lệ”), và nhận điểm (“Điểm”) như bảng bên dưới:
  Giải Đấu Hợp Lệ
  Điểm Ví dụ Thành Viên Thắng Cuộc
  Số tiền thắng cược cao nhất của một vòng quay tại Trò Chơi Hợp Lệ/ Tiền Cược sau khi quy đổi sang USD x 100 Thành Viên A đặt Cược Hợp Lệ trị giá 12,300 VND (0.5 USD) và thắng 1,230,000 VND (50 USD).

  (50 USD / 0.5 USD x 100)

  Điểm = 10,000

  Thành Viên Thắng Cuộc sẽ dựa trên số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc
 6. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công ít nhất một (1) Điểm trong Ngày Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi tại Giải Đấu Hợp Lệ sẽ được tự động tham gia vào bảng xếp hạng (“Bảng Xếp Hạng”) như quy định tại điều 5, với tổng 4,000 Thành Viên Hợp Lệ có số Điểm cao nhất sau khi mỗi Ngày Khuyến Mãi kết thúc sẽ được nhận hệ số tiền thưởng (“Hệ Số Thưởng”), như bảng bên dưới:
  Hạng Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc *Hệ Số Thưởng

  (Tiền Thưởng lên đến 246,000,000 VND hoặc 10,000 USD)

  1 Một (1) X2,000
  2 – 3 Hai (2) X1,000
  4 – 5 Hai (2) X500
  6 – 15 Mười (10) X200
  16 – 50 35 X100
  51 – 150 100 X50
  151 – 700 550 X10
  701 – 4,000 3,300 X5

  *Tiền Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 123,000 VND hoặc 5 USD. Nếu số tiền Cược Hợp Lệ lớn hơn 123,000 VND hoặc 5 USD, phần chênh lệch dư ra từ Cược Hợp Lệ sẽ không được tính.

  Ví dụ:

  Thành Viên A có Cược Hợp Lệ trị giá 12,300 VND (0.5 USD) và thắng 1,230,000 VND (50 USD).

  50 / 0.5 x 100 = 10,000 Điểm. Thành Viên A đạt Hạng 5 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Ngày 1 kết thúc và nhận được Hệ Số Thưởng x500.

  Thành Viên A sẽ nhận được Tiền Thưởng: 12,300 VND x 500 = 6,150,000 VND.

  Thành Viên B có Cược Hợp Lệ trị giá 246,000 VND (10 USD) và thắng 246,000,000 VND (10,000 USD).

  10,000/10 x 100 = 100,000 Điểm. Thành Viên B đạt Hạng 1 trên Bảng Xếp Hạng sau khi Ngày 1 kết thúc và nhận được Hệ Số Thưởng x2,000.

  Thành Viên B sẽ nhận được Tiền Thưởng: 123,000 VND x 2,000 = 246,000,000 VND (Tiền Thưởng tối đa tại mức cược trị giá 123,000 VND).

 7.  Bảng Xếp Hạng sẽ được cập nhật theo thời gian thực bên trong trang chơi của Trò Chơi Hợp Lệ.
 8. Khuyến Mãi KHÔNG độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 9. Thành Viên Hợp Lệ có thể tham gia và có cơ hội thắng cùng lúc Giải Đấu Hợp Lệ và Hệ Số Thưởng trong mỗi Ngày Khuyến Mãi. Khi Ngày Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Điểm tích lũy của Ngày Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 10. Tổng 112,000 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) trong suốt Thời Gian Khuyến Mãi, trong đó 4,000 Thành Viên Thắng Cuộc mỗi Ngày Khuyến Mãi và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ như bảng dưới:
  Ngày Khuyến Mãi Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
  27/05/2024 – 03/06/2024 05/06/2024
  03/06/2024 – 10/06/2024 12/06/2024
  10/06/2024 – 17/06/2024 19/06/2024
  17/06/2024 – 24/06/2024 26/06/2024
 11. Trường hợp có từ hai (2) Thành Viên Hợp Lệ có cùng Hạng khi Ngày Khuyến Mãi kết thúc, thành viên đạt Điểm trước sẽ có thứ hạng cao hơn trong Bảng Xếp Hạng.
 12. Thành Viên Thắng Cuộc thể tham gia vào Ngày Khuyến Mãi tiếp theo trong Thời Gian Khuyến Mãi.
 13. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 10.
 14. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 15. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay.
 16. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 17. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 18. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles