spot_img

Thắng iPhone 15 Plus tại 188BET!

Rate this post

Đặt cược tại Thể Thao và/hoặc Casino Trực Tuyến để nhận Vé Rút Thăm và có cơ hội trúng iPhone 15 Plus, Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại hoặc Cược Thể Thao Miễn Phí!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Thời Gian Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 02/10/2023 11:00 AM (GMT+7) đến 27/11/2023 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” để tham gia Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
Yêu Cầu Thưởng
Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 800,000 VND hoặc 26 USD tại Casino trực tuyến (trừ Blackjack) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Hai (2) Vé
Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 800,000 VND hoặc 26 USD tại Thể Thao trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Một (1) 
  1. Số Vé ở mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi là không có giới hạn;
  2. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:
Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Giai Đoạn 1 – 02/11/2023
Giai Đoạn 2 – 30/11/2023
 1. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Thắng iPhone 15 Plus tại 188BET! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 02/10/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 27/11/2023 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm hai (2) Giai Đoạn Khuyến Mãi như bảng dưới (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”):
Giai Đoạn Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu & Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)
Giai Đoạn 1 11:00 AM 02/10/2023 – 10:59 AM 30/10/2023
Giai Đoạn 2 11:00 AM 30/10/2023 – 10:59 AM 27/11/2023
  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”): Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 800,000 VND hoặc 26 USD tại Thể thao và/hoặc Casino Trực Tuyến (trừ Blackjack) (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đặt tại Trò Chơi Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua/hòa là hợp lệ. Cược Hủy, Trả Cược Sớm, cược Thể Thao với tỷ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc 0.75 đối với cược Châu Á trong Thời Gian Khuyến Mãi sẽ không hợp lệ.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này
  3. Dựa trên tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vé tham gia rút thăm (“Vé”) dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới đây:
Yêu Cầu Thưởng
Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 800,000 VND hoặc 26 USD tại Casino trực tuyến (trừ Blackjack) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Hai (2) Vé
Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu 800,000 VND hoặc 26 USD tại Thể Thao trong Giai Đoạn Khuyến Mãi Một (1) Vé

Ví dụ:

Thành Viên A tích lũy được 24,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn 1 như sau:
– Cược 12,000,000 VND tại Thể Thao
– Cược 12,000,000 VND cho trò Baccarat tại Sảnh Đại
Thành Viên A nhận được số Vé Rút Thăm như sau:
Tại Thể Thao: 12,000,000 (VND) / 800,000 (VND) = 15 Vé Rút Thăm
Tại Sảnh Đại: 12,000,000 (VND) / 800,000 (VND) = 15 x 2 Vé = 30 Vé Rút Thăm
Vậy Thành Viên A sẽ nhận tổng cộng 45 Vé cho Giai Đoạn 1 của Khuyến Mãi.

Thành Viên B tích lũy được 14,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn 1, cụ thể như sau:
– Cược 14,000,000 VND tại Blackjack trong Sảnh Phương Tây
Thành Viên B sẽ KHÔNG nhận được bất kỳ Vé Rút Thăm nào trong Giai Đoạn 1.

  1. Thành Viên Hợp Lệ thành công nhận được Vé Rút Thăm trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng (“Rút Thăm”), với tổng 188 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và có cơ hội nhận được một (1) giải thưởng (“Giải Thưởng”) như bảng dưới:
Công Bố Rút Thăm Giai Đoạn 1 – 02/11/2023
Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng
Một (1) Một (1) iPhone 15 Plus 128 GB USD (“Quà Thưởng”)
hoặc 20,000,000 VND hoặc 821 USD Tiền Thưởng Quy Đổi
Hai (2) Voucher Nghỉ Dưỡng Du Lịch 3N2D Tại Khách Sạn 5 Sao tại Việt Nam (“Gói Du Lịch”)
Ba (3) Một (1) áo đấu sân nhà FC Bayern adidas 2023-24 (“Quà Thưởng”)
Tám (8) 10,800,000 VND hoặc 445 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
12 8,800,000 VND hoặc 360 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
20 6,800,000 VND hoặc 279 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
25 5,800,000 VND hoặc 279 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
30 3,800,000 VND hoặc 155 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
5 (Năm) 2,800,000 VND hoặc 115 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
10 1,800,000 VND hoặc 75 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
15 800,000 VND hoặc 33 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
20 680,000 VND hoặc 28 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
38 500,000 VND hoặc 20 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
Công Bố Rút Thăm Giai Đoạn 2 – 30/11/2023
Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng
Một (1) Một (1) iPhone 15 Plus 128 GB USD (“Quà Thưởng”)
hoặc 20,000,000 VND hoặc 821 USD Tiền Thưởng Quy Đổi
Ba (3) Một (1) áo đấu sân nhà FC Bayern adidas 2023-24 (“Quà Thưởng”)
Tám (8) 10,800,000 VND hoặc 445 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
12 8,800,000 VND hoặc 360 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
20 6,800,000 VND hoặc 279 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
25 5,800,000 VND hoặc 279 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
30 3,800,000 VND hoặc 155 USD Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại
5 (Năm) 2,800,000 VND hoặc 115 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
10 1,800,000 VND hoặc 75 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
15 800,000 VND hoặc 33 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
20 680,000 VND hoặc 28 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
38 500,000 VND hoặc 20 USD Cược Thể Thao Miễn Phí
  1. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
  2. Số  tích lũy được ở mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi là không có giới hạn.
  3. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và số Vé tích lũy được của Giai Đoạn Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
  4. Tổng cộng 376 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn trở thành Thành Viên Thắng Cuộc trong Thời Gian Khuyến Mãi và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
  5. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại và Cược Thể Thao Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.

*Gói Du Lịch

  1. Gói Du Lịch có thể sẽ thay đổi. Trong tình huống ngoài ý muốn bất kỳ có thể xảy ra trước hoặc trong chuyến đi, nhà cung cấp Gói Du Lịch của 188BET có thể sẽ thay đổi các phần của Gói Du Lịch khi gặp các trường hợp bất khả kháng. Nếu 188BET nhận được thông báo sớm về việc thay đổi về chuyến đi, vận chuyển, khách sạn hoặc các hoạt động trong Gói Du Lịch, 188BET sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép, liên hệ và thông báo trước đến Thành Viên Thắng Gói Du Lịch về những thay đổi.
  2. Thành Viên Thắng Gói Du Lịch và bạn đồng hành (nếu có) hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giấy tờ du lịch cần thiết, bao gồm hộ chiếu và visa du lịch, và phải đảm bảo tính hiệu lực của các giấy tờ này.
  3. Thành Viên thắng Gói Du Lịch không thể yêu cầu quy đổi Gói Du Lịch.

*Quà Thưởng

  1. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.
  2. Việc trao Quà Thưởng sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có của mặt hàng trên thị trường. 188BET có quyền hoãn hoặc thay thế Quà Thưởng với giải thưởng có giá trị tương đương bất kì trong tình huống ngoài ý muốn bất kỳ. 188BET sẽ cố gắng liên hệ và thông báo trước đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng về việc thay thế Quà Thưởng trong khả năng cho phép.
  3. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
  4. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng bởi 188BET.

*Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại

  1. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại nhận được, phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại bất kỳ trò chơi tại Sảnh Đại 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cược Miễn Phí được cập nhật.
  2. Trong tất cả các trường hợp, cược có kết quả HÒA sử dụng Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại của Khuyến Mãi này được tính là thua.

*Cược Thể Thao Miễn Phí

 1. 188BET sẽ gửi email thông báo tới Thành Viên Thắng Cược Miễn Phí Tại Thể Thao chi tiết cách nhận Cược Miễn Phí tại Thể Thao. Sau khi nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” tại trang nhận thưởng từ email hướng dẫn, Thành Hợp Lệ sẽ nhận được thông báo xác nhận Cược Miễn Phí đã được cập nhật khi truy cập vào trang Thể Thao của 188BET.
 2. Cược Thể Thao Miễn Phí phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần cho các cược Thể Thao. Các cược hòa/hủy, cược xâu, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Châu Âu hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính vào điều kiện rút tiền của Cược Thể Thao Miễn Phí.
 3. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Cược Miễn Phí Thể Thao sau khi Cược Miễn Phí đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 4. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD). o Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi, Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại và Cược Thể Thao Miễn Phí sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng Quy Đổi, Cược Miễn Phí tại Sảnh Đại và Cược Thể Thao Miễn Phí được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 5. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 6. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 7. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 8. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles