spot_img

Thắng Thưởng Mỗi Ngày: Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6 – Tận Hưởng Bộ 3 Casino Trực Tuyến!

5/5 - (79 bình chọn)

Hãy tận hưởng Thứ 4 đến Thứ 6 tuyệt vời cùng một ít thời gian tham gia Casino trực tuyến, vì bạn không những có thể sẽ thắng, mà còn có thể mang về lên đến 2,188,000 VND Tiền Thưởng!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 05/07/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/07/2023 10:59AM (GMT+7);
  2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY”;
  3. Đặt thành công ít nhất một (1) cược tại bất kỳ trò chơi tại trang Casino Trực Tuyến bất kỳ, trừ Blackjack trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được Tiền Thưởng tương ứng dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6)
Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND) Tiền Thưởng (VND)
Giai Đoạn 1 – 4 380,000,000 VND trở lên 2,188,000 VND
280,000,000 VND – 379,999,999.99 VND 1,588,000 VND
210,000,000 VND – 279,999,999.99 VND 1,188,000 VND
150,000,000 VND – 209,999,999.99 VND 888,000 VND
100,000,000 VND – 149,999,999.99 VND 588,000 VND
70,000,000 VND – 99,999,999.99 VND 388,000 VND
50,000,000 VND – 69,999,999.99 VND 288,000 VND
35,000,000 VND – 49,999,999.99 VND 188,000 VND

 

Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6)
Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD) Tiền Thưởng (USD)
Giai Đoạn 1 – 4 16,155 USD trở lên 93 USD
11,90 USD – 16,154.99 USD 68 USD
8,925 USD – 11,899.99 USD 50 USD
6,375 USD – 8,924.99 USD 38 USD
4,250 USD – 6,374.99 USD 25 USD
2,975 USD – 4,249.99 USD 16 USD
2,125 USD – 2,974.99 USD 12 USD
  1. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ trước đó sẽ tính lại bằng không (0);
  2. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET;
  3. Tiền Thưởng sẽ được công bố như bảng dưới:
Công Bố Tiền Thưởng
Giai Đoạn 1 – 11/07/2023
Giai Đoạn 2 – 18/07/2023
Giai Đoạn 3 – 25/07/2023
Giai Đoạn 4 – 01/08/2023
 1. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Thắng Thưởng Mỗi Ngày: Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6 – Tận Hưởng Bộ 3 Casino Trực Tuyến! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 05/07/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 29/07/2023 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 4 giai đoạn Khuyến Mãi, mỗi giai đoạn Khuyến Mãi bắt đầu vào mỗi Thứ 4 11:00AM và kết thúc vào Thứ 7 10:59AM (GMT+7) (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”), như bảng bên dưới:
Giai Đoạn Khuyến Mãi Ngày Bắt Đầu và Kết Thúc Khuyến Mãi (GMT+7)
Giai Đoạn 1 05/07/2023 11:00AM – 08/07/2023 10:59AM
Giai Đoạn 2 12/07/2023 11:00AM – 15/07/2023 10:59AM
Giai Đoạn 3 19/07/2023 11:00AM – 22/07/2023 10:59AM
Giai Đoạn 4 26/07/2023 11:00AM – 29/07/2023 10:59AM
  1. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đạt số tiền đặt cược tích lũy tối thiểu 35,000,000 VND hoặc 1,485 USD tại Casino Trực Tuyến bất kỳ, trừ Blackjack (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ những cược tại Trò Chơi Hợp Lệ có kết quả thắng/thua trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới được tính vào Cược Hợp Lệ. Cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
  2. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  3. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được thưởng Tiền Thưởng (“Tiền Thưởng”), dựa trên Số Tiền Cược Hợp Lệ trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:
Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6)
Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND) Tiền Thưởng (VND)
Giai Đoạn 1 – 4 380,000,000 VND trở lên 2,188,000 VND
280,000,000 VND – 379,999,999.99 VND 1,588,000 VND
210,000,000 VND – 279,999,999.99 VND 1,188,000 VND
150,000,000 VND – 209,999,999.99 VND 888,000 VND
100,000,000 VND – 149,999,999.99 VND 588,000 VND
70,000,000 VND – 99,999,999.99 VND 388,000 VND
50,000,000 VND – 69,999,999.99 VND 288,000 VND
35,000,000 VND – 49,999,999.99 VND 188,000 VND
Giai Đoạn Khuyến Mãi
(Thứ 4, Thứ 5 và Thứ 6)
Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD) Tiền Thưởng (USD)
Giai Đoạn 1 – 4 16,155 USD trở lên 93 USD
11,90 USD – 16,154.99 USD 68 USD
8,925 USD – 11,899.99 USD 50 USD
6,375 USD – 8,924.99 USD 38 USD
4,250 USD – 6,374.99 USD 25 USD
2,975 USD – 4,249.99 USD 16 USD
2,125 USD – 2,974.99 USD 12 USD

Ví dụ:
– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 80,000,000 VND tại Casino Trực Tuyến trong Giai Đoạn 1.
Thành Viên A sẽ nhận được 388,000 VND Tiền Thưởng vào Ngày Cập Nhật Tiền Thưởng (12/07/2023).
– Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,000,000 VND tại Casino Trực Tuyến trong Giai Đoạn 1.
Thành Viên B không nhận được bất kỳ Tiền Thưởng nào.

 1. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Số Tiền Cược Hợp Lệ trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi tiếp theo bắt đầu, Số Tiền Cược Hợp Lệ sẽ được tính bắt đầu lại từ 0.
 2. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Hợp Lệ vào các Thứ 2 tiếp theo sau khi kết thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 3. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng được cập nhật.
 4. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 5. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 6. Thành Viên Hợp Lệ không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 7. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles