spot_img

Trải Nghiệm Mỗi Ngày – Thứ Hai & Thứ Ba: Thể Thao

5/5 - (39 bình chọn)

 Khởi đầu mỗi tuần mới với cơ hội Rút Thăm iPhone 13 256GB hoặc Tiền Thưởng hấp dẫn khi tham gia tại Thể Thao 188BET! 

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Điều Kiện Tóm Lược

 1. Khuyến mãi diễn ra từ ngày 12/09/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 05/10/2022 10:59 AM (GMT+7);
 2. Đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ôTHAM GIA NGAY;
 3. Đặt thành công ít nhất một (1) cược đơn tại Thể Thao trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
 4. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
  Giai Đoạn Khuyến Mãi
  (Thứ Hai & Thứ Ba)
  Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)
  Giai Đoạn 1 – 4 250,000,000 VND trở lên 20
  175,000,000 VND – 249,999,999.99 VND 15
  115,000,000 VND – 174,999,999.99 VND 8
  75,000,000 VND – 114,999,999.99 VND 5
  50,000,000 VND – 74,999,999.99 VND 3
  30,000,000 VND – 49,999,999.99 VND 2
  20,000,000 VND – 29,999,999.99 VND 1
  0 VND – 19,999,999.99 VND Không Hợp Lệ
  Giai Đoạn Khuyến Mãi
  (Thứ Hai & Thứ Ba)
  Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)
  Giai Đoạn 1 – 4 10,870 USD trở lên 20
  7,610 USD – 10,869.99 USD 15
  5,000 USD – 7,609.99 USD 8
  3,260 USD – 4,999.99 USD 5
  2,175 USD – 3,259.99 USD 3
  1,305 USD – 2,174.99 USD 2
  870 USD – 1,304.99 USD 1
  0 USD – 869.99 USD Không Hợp Lệ
 5. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi;
 6. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy trước đó sẽ tính lại bằng không (0);
 7. Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET;
 8. Rút Thăm sẽ được công bố như bảng dưới:
  Công Bố Rút Thăm
  Giai Đoạn 1 – 17/09/2022
  Giai Đoạn 2 – 24/09/2022
  Giai Đoạn 3 – 01/10/2022
  Giai Đoạn 4 – 08/10/2022
 9. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

  1. Trải Nghiệm Mỗi Ngày – Thứ Hai & Thứ Ba: Thể Thao (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 12/09/2022 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 05/10/2022 10:59 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi gồm bốn (4) giai đoạn Khuyến Mãi, mỗi giai đoạn riêng biệt bắt đầu từ Thứ Hai 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào 10:59 AM (GMT+7) Thứ Tư (“Giai Đoạn Khuyến Mãi”), như bảng dưới:
   Giai Đoạn Khuyến Mãi Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Giai Đoạn Khuyến Mãi (GMT+7)
   Giai Đoạn 1 11:00 AM 12/09/2022 – 10:59 AM 14/09/2022
   Giai Đoạn 2 11:00 AM 19/09/2022 – 10:59 AM 21/09/2022
   Giai Đoạn 3 11:00 AM 26/09/2022 – 10:59 AM 28/09/2022
   Giai Đoạn 4 11:00 AM 03/10/2022 –10:59 AM 05/10/2022
  3. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. a. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. b. Đặt thành công ít nhất một (1) cược đơn tại Thể Thao (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. c. Chỉ cược đơn được đặt cho Sản Phẩm Hợp Lệ có kết quả thắng/thua/hòa trong Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
  4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấn vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào đợt rút thăm (“Rút Thăm”), dựa trên số tiền Cược Hợp Lệ tích lũy được trong Giai Đoạn Khuyến Mãi tương ứng của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:
   Giai Đoạn Khuyến Mãi
   (Thứ Hai & Thứ Ba)
   Số Tiền Cược Hợp Lệ (VND)
   Giai Đoạn 1 – 4 250,000,000 VND trở lên 20
   175,000,000 VND – 249,999,999.99 VND 15
   115,000,000 VND – 174,999,999.99 VND 8
   75,000,000 VND – 114,999,999.99 VND 5
   50,000,000 VND – 74,999,999.99 VND 3
   30,000,000 VND – 49,999,999.99 VND 2
   20,000,000 VND – 29,999,999.99 VND 1
   0 VND – 19,999,999.99 VND Không Hợp Lệ
   Giai Đoạn Khuyến Mãi
   (Thứ Hai & Thứ Ba)
   Số Tiền Cược Hợp Lệ (USD)
   Giai Đoạn 1 – 4 10,870 USD trở lên 20
   7,610 USD – 10,869.99 USD 15
   5,000 USD – 7,609.99 USD 8
   3,260 USD – 4,999.99 USD 5
   2,175 USD – 3,259.99 USD 3
   1,305 USD – 2,174.99 USD 2
   870 USD – 1,304.99 USD 1
   0 USD – 869.99 USD Không Hợp Lệ

   Ví dụ: Thành Viên A tích lũy tổng cộng 150,000,000 VND Cược Hợp Lệ trong Giai Đoạn Khuyến Mãi 1.
   Thành Viên A sẽ nhận được 8 Vé tham gia vào đợt Rút Thăm Giai Đoạn Khuyến Mãi 1.

  6. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy số tiền Cược Hợp Lệ và Vé trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi. Số Vé có thể tích lũy được trong một Giai Đoạn Khuyến Mãi tối đa là 20. Khi Giai Đoạn Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy trước đó sẽ tính lại bằng không (0).
  7. Thành Viên Hợp Lệ không bắt buộc phải đặt Cược Hợp Lệ trong tất cả các Giai Đoạn Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
  8. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé trong Giai Đoạn Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào đợt Rút Thăm tương ứng, với tổng 22 Thành Viên Hợp lệ sẽ được chọn ngẫu nhiên để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được giải thưởng (“Giải Thưởng”), như bảng bên dưới:
   Công Bố Rút Thăm
   Giai Đoạn 1 – 17/09/2022
   Giai Đoạn 2 – 24/09/2022
   Giai Đoạn 3 – 01/10/2022
   Giai Đoạn 4 – 08/10/2022
   Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Giải Thưởng
   Một (1) Một (1) iPhone 13 256GB (“Quà Thưởng”) hoặc
   Tiền Thưởng Quy Đổi 20,000,000 VND hoặc 870 USD
   Tám (8) 880,000 VND hoặc 38 USD
   13 180,000 VND hoặc 8 USD
  9. Tổng 88 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được 188BET lựa chọn ngẫu nhiên để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 8.
  10. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận được tối đa một (1) Giải Thưởng tại Rút Thăm trong mỗi Giai Đoạn Khuyến Mãi.
  11. Thành Viên Thắng Cuộc có thể tiếp tục tham gia Khuyến Mãi trong Giai Đoạn Khuyến Mãi tiếp theo.

*Quà Thưởng

  1. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.
  2. Việc trao Quà Thưởng sẽ phụ thuộc vào tính sẵn có của mặt hàng trên thị trường. 188BET có quyền hoãn hoặc thay thế Quà Thưởng với giải thưởng có giá trị tương đương bất kì trong tình huống ngoài ý muốn bất kỳ. 188BET sẽ cố gắng liên hệ và thông báo trước đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng về việc thay thế Quà Thưởng trong khả năng cho phép.
  3. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
  4. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng bởi 188BET.

*Tiền Thưởng

 1. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như quy định tại điều 9.
 2. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 3. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất một (1) lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật.
 4. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 5. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (10,000 VND hoặc 1 USD).
 6. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 7. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 8. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 9. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 10. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung 188BET được áp dụng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles