spot_img

Vòng Quay May Mắn Tháng 8 – Gần 473 Triệu Đồng Tổng Thưởng!

Rate this post

Tham gia ngay tại các trò Casino Quay Số được chọn và có cơ hội nhận tiền thưởng hấp dẫn lên đến 10,636,000 VND mỗi tuần. Chỉ có tại 188BET!!

Điều Kiện Tóm Lược

  1. Khuyến Mãi diễn ra từ ngày 07/08/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/10/2023 10:59 AM (GMT+7);
  2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 10,636,000 VND hoặc 450 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số Vé tham gia vào Rút Thăm dựa trên Số Trò Chơi Hợp Lệ có Cược Hợp Lệ tích lũy trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Số Trò Chơi Hợp Lệ

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu
10,636,000 VND hoặc 450 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ

Năm (5)

Một (1)

Mười (10)

10

15 hoặc hơn

20

*Tiền Cược Hợp Lệ Tích Lũy được tính tổng trên tất cả Trò Chơi Hợp Lệ, không phải mỗi trò chơi.

  1. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, số Vé tích lũy của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0);
  2. Thành Viên Hợp Lệ có thể tích lũy tối đa 20 Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi;
  3. Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố như bảng dưới:

 

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc

Tuần 1 – 16/08/2023

Tuần 2 – 23/08/2023

Tuần 3 – 30/08/2023

Tuần 4 – 06/09/2023

Tuần 5 – 13/09/2023

Tuần 6 – 20/09/2023

Tuần 7 – 27/09/2023

Tuần 8 – 04/10/2023

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET;
 2. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền;
 3. Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện Hoàn Chỉnh

  1. Vòng Quay May Mắn Tháng 8 – Gần 473 Triệu Đồng Tổng Thưởng! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 07/08/2023 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 02/10/2023 10:59 AM (GMT+7)(“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm tám (8) tuần khuyến mãi, mỗi tuần có thời gian bắt đầu từ 11:00 AM (GMT+7) Thứ Hai đến 10:59 AM (GMT+7) Thứ Hai tuần tiếp theo (“Tuần Khuyến Mãi”), như bảng dưới:

Tuần Khuyến Mãi

Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

Tuần 1

11:00 AM 07/08/2023 – 10:59 AM 14/08/2023

Tuần 2

11:00 AM 14/08/2023 – 10:59 AM 21/08/2023

Tuần 3

11:00 AM 21/08/2023 – 10:59 AM 28/08/2023

Tuần 4

11:00 AM 28/08/2023 – 10:59 AM 04/09/2023

Tuần 5

11:00 AM 04/09/2023 – 10:59 AM 11/09/2023

Tuần 6

11:00 AM 11/09/2023 – 10:59 AM 18/09/2023

Tuần 7

11:00 AM 18/09/2023 – 10:59 AM 25/09/2023

Tuần 8

11:00 AM 25/09/2023 – 10:59 AM 02/10/2023

  1. Khuyến Mãi áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt thành công ít nhất một (1) cược bằng tiền thật với số tiền cược tích lũy tối thiểu 10,636,000 VND hoặc 450 USD tại các trò Casino quay số được qui định tại đây (“Trò Chơi Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược đơn được đặt cho Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng, thua hoặc hòa là hợp lệ. Cược hủy và cược trong chế độ “Chơi Thử” sẽ không hợp lệ.
  2. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được số vé (“Vé”) tham gia vào rút thăm (“Rút Thăm”) dựa trên Số Trò Chơi Hợp Lệ có Cược Hợp Lệ tích lũy trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng dưới:

Yêu Cầu

Số Trò Chơi Hợp Lệ

Tích lũy Cược Hợp Lệ tối thiểu
10,636,000 VND hoặc 450 USD tại bất kỳ Trò Chơi Hợp Lệ

Năm (5)

Một (1)

Mười (10)

10

15 hoặc hơn

20

Ví dụ:
– Thành Viên A tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,636,000 VND tại năm (5) Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1. Thành Viên A nhận được 1 Vé cho đợt Rút Thăm Tuần 1.

– Thành Viên B tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 2,000,000 VND tại năm (5) Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1. Thành Viên B không nhận được bất kỳ Vé nào.

– Thành Viên C tích lũy Cược Hợp Lệ trị giá 10,636,000 VND tại duy nhất một (1) Trò Chơi Hợp Lệ trong Tuần 1. Thành Viên C không nhận được bất kỳ Vé nào.

 • Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công một (1)  trong Tuần Khuyến Mãi, sẽ được tham gia vào Rút Thăm với tổng 80 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong từng đợt Rút Thăm để trở thành thành viên thắng cuộc (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được một (1) giải tiền thưởng (“Tiền Thưởng”) như bảng dưới:

Công Bố Thành Viên Thắng Cuộc
Tuần 1 – 16/08/2023
Tuần 2 – 23/08/2023
Tuần 3 – 30/08/2023
Tuần 4 – 06/09/2023
Tuần 5 – 13/09/2023
Tuần 6 – 20/09/2023
Tuần 7 – 27/09/2023
Tuần 8 – 04/10/2023

Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

Tiền Thưởng

Một (1)

10,636,000 VND hoặc 450 USD

Một (1)

5,910,000 VND hoặc 250 USD

Một (1)

2,365,000 VND hoặc 100 USD

Bảy (7)

1,182,000 VND hoặc 50 USD

 30

590,000 VND hoặc 25 USD

 40

355,000 VND hoặc 15 USD

 1. Khuyến Mãi độc quyền dành cho thành viên 188BET.
 2. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi. Khi Tuần Khuyến Mãi mới bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé tích lũy được của Tuần Khuyến Mãi trước sẽ tính lại bằng không (0).
 3. Thành Viên Hợp Lệ có thể nhận tối đa một (1) giải Tiền Thưởng trong mỗi Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
 4. Thành Viên Hợp Lệ có thể tích lũy tối đa 20 Vé trong mỗi Tuần Khuyến Mãi.
 5. Tổng 640 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong Thời Gian Khuyến Mãi để trở thành Thành Viên Thắng Cuộc. Sau khi mỗi Tuần Khuyến Mãi kết thúc, 80 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 6. Tiền Thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 72 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’.
 7. Tiền Thưởng không có điều kiện rút tiền và có thể được sử dụng để đặt cược hoặc rút về ngay. Thành viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu.
 8. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng sau khi Tiền Thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 9. Quyết định về Tiền Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung được áp dụng.
 13. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Related Articles

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Stay Connected

0Thành viênThích
3,912Người theo dõiTheo dõi
0Người theo dõiĐăng Ký
- Advertisement -spot_img

Latest Articles